103

Thơ Đa-vít

  1Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;
   Hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài.
  2Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA;
   Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài.
  3Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi,
   Chữa lành mọi bệnh tật tôi.
  4Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu;
   Lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi.
  5Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon;
   Tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng.
  6CHÚA hành động công chính
   Và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức.
  7Ngài cho Môi-se biết đường lối Ngài
   Và cho con dân Y-sơ-ra-ên biết các việc quyền năng Ngài.
  8CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ;
   Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương.
  9Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn,
   Cũng không tức giận chúng ta mãi mãi.
  10Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm;
   Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm.
  11Vì trời cao hơn đất bao nhiêu
   Thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu
   Cho những người kính sợ Ngài.
  12Phương đông xa cách phương tây thể nào
   Thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy.
  13Như cha thương xót con cái thể nào
   Thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy.
  14Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào;
   Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.
  15Đời người như cây cỏ;
   Như hoa ngoài đồng trổ hoa;
  16Khi gió thổi qua, hoa kia biến mất;
   Người ta không còn nhìn thấy nó nữa.
  17Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời
   Cho những người kính sợ Ngài;
   Và sự công chính của Ngài cho con cháu họ;
  18Là những người gìn giữ giao ước Ngài
   Và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài.
  19CHÚA lập ngôi Ngài trên trời;
   Quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật.
  20Hỡi các thiên sứ Ngài,
   Là các vị quyền năng dũng mãnh làm theo đường lối Ngài
   Và nghe theo tiếng phán Ngài; hãy ca tụng CHÚA.
  21Hỡi cả thiên binh Ngài, là các tôi tớ làm theo ý Ngài;
   Hãy ca tụng CHÚA.
  22Hỡi cả tạo vật ở trong khắp mọi nơi trong vương quốc Ngài, hãy ca tụng CHÚA.
   Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA.