104

Ca Tụng Đấng Tạo Hóa

  1Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA.
  Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời tôi, Ngài thật vĩ đại thay!
   Ngài trang phục bằng vinh quang và oai nghiêm.
  2Ngài choàng mình bằng chiếc áo ánh sáng;
   Ngài căng các tầng trời ra như căng lều trại;
   3Ngài dựng cột xây cung điện trên các lớp nước;
  Ngài lấy mây làm xe
   Và bước đi trên cánh gió.
  4Ngài sai gió làm sứ giả
   Và lấy ngọn lửa làm tôi tớ.
  5Ngài lập đất trên các nền,
   Cho nên đời đời nó sẽ không lay chuyển.
  6Ngài dùng vực sâu bao bọc nó như chiếc áo;
   Nước được dâng cao hơn các núi.
  7Ngài quở trách, chúng phải bỏ trốn;
   Nghe tiếng sấm của Ngài chúng vội bỏ chạy.
  8Núi non nâng cao;
   Thung lũng hạ thấp,
   Nước chạy đến chỗ Ngài đã định cho chúng.
  9Ngài định giới hạn để nước không vượt qua,
   Không tràn ngập trái đất nữa.
  10Ngài làm các suối phun lên nơi thung lũng,
   Chảy qua giữa các đồi;
  11Chúng cung cấp nước cho tất cả thú rừng;
   Những con lừa hoang cũng được giải khát.
  12Chim chóc làm tổ bên các giòng suối
   Và cất tiếng hót trên những cành cây.
  13Từ cung điện trên cao Ngài tưới núi non;
   Đất đai tràn ngập hoa quả nhờ công việc Ngài.
  14Ngài làm cỏ xanh mọc lên cho súc vật,
   Cây cối mà loài người trồng trọt
   Từ đất, nơi cung cấp thực phẩm;
  15Rượu nho làm lòng người vui vẻ;
   Dầu ô-liu làm cho da mặt tươi sáng
   Và thực phẩm để tâm thần người ta mạnh mẽ.
  16Cây cối của CHÚA được tưới đầy đủ;
   Ấy là các cây tùng mà Ngài đã trồng tại Li-ban;
  17Trên ấy chim chóc làm tổ;
   Còn cò thì lấy cây thông làm chỗ ở;
  18Các núi cao là nơi ở của dê rừng;
   Những vách đá là chỗ trú ẩn của chuột đồng.
  19Ngài đã làm nên mặt trăng để phân định mùa;
   Mặt trời biết giờ nó lặn.
  20Ngài tạo nên bóng tối, ấy là đêm;
   Lúc ấy tất cả thú rừng đi ra.
  21Các sư tử tơ gầm thét tìm mồi;
   Chúng đi kiếm mồi do Đức Chúa Trời cung cấp;
  22Khi mặt trời mọc lên,
   Chúng nó rút về nằm trong hang;
  23Còn loài người đi ra làm việc,
   Họ lao động cho đến chiều tối.
  24Lạy CHÚA, công việc của Ngài nhiều biết bao!
   Ngài đã dùng khôn ngoan làm nên tất cả,
   Trái đất đầy dẫy tạo vật của Ngài.
  25Kìa là biển cả vĩ đại bao la;
   Đầy những vật ở trong đó,
   Là những sinh vật nhỏ và lớn không thể đếm được;
  26Ở đó tàu thuyền đi lại;
   Lê-vi-a-than mà Ngài đã tạo ra cũng đùa giỡn nơi đó.
  27Tất cả đều ngưỡng trông Ngài
   Để Ngài ban cho đồ ăn đúng thì.
  28Chúa ban cho chúng,
   Chúng nhận lấy;
  Ngài mở bàn tay ra,
   Chúng được no nê vật ngon.
  29Khi Ngài lánh mặt đi,
   Chúng kinh hoàng;
  Khi Ngài cất sinh khí đi,
   Chúng chết và trở về bụi đất.
  30Khi Ngài ban Thần của Ngài đến,
   Sinh vật được tạo nên
   Và Ngài làm mới lại mặt đất.
  31Nguyện vinh quang của CHÚA còn mãi mãi;
   Nguyện CHÚA vui vẻ về công việc Ngài.
  32Ngài nhìn trái đất, đất run rẩy;
   Ngài sờ đến núi non, núi bốc khói.
  33Trọn đời, tôi sẽ ca hát cho CHÚA;
   Suốt đời, tôi sẽ ca tụng Đức Chúa Trời tôi.
  34Nguyện sự suy tư của tôi đẹp lòng Ngài
   Vì tôi vui mừng trong CHÚA.
  35Nguyện kẻ tội lỗi bị diệt khỏi đất
   Và kẻ gian ác không còn nữa.
  Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA!
  Ha-lê-lu-gia!