107

Lời Ca Ngợi Và Cảm Tạ Các Ơn Lành Của Chúa

  1Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện;
   Vì tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi.
  2Nguyện những người được cứu chuộc của CHÚA,
   Những người được cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy;
  3Những người được tập trung từ các xứ,
   Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam.
  4Những người lưu lạc trong sa mạc, nơi đồng hoang;
   Họ không tìm thấy đường vào thành cư trú.
  5Họ bị đói khát,
   Tinh thần tuyệt vọng.
  6Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
  7Ngài dẫn họ bằng một con đường thẳng,
   Họ đến được thành cư trú.
  8Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
   Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người;
  9Vì Ngài cho người khát được giải khát
   Và người đói được no với những vật ngon.
  10Những kẻ ở trong tối tăm và trong bóng sự chết;
   Những tù nhân trong đau khổ và xiềng xích;
  11Vì họ đã chống lại các lời của Đức Chúa Trời
   Và khinh bỉ sự cố vấn của Đấng Chí Cao.
  12Ngài làm cho lòng họ tan nát vì lao động nhọc nhằn;
   Họ ngã quỵ nhưng không ai cứu giúp.
  13Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
  14Ngài đem họ ra khỏi tối tăm và bóng sự chết,
   Đập tan xiềng xích cho họ.
  15Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
   Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người;
  16Vì Ngài đã đập tan cửa đồng
   Và chặt đôi các song sắt.
  17Một số người ngu dại bị đau khổ
   Vì theo đường tội lỗi và gian ác.
  18Linh hồn họ ghê tởm mọi thức ăn,
   Nên họ đi đến gần cổng sự chết;
  19Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
  20Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho họ;
   Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu.
  21Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
   Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người.
  22Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn
   Và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ.
  23Có người đi trên biển bằng tàu;
   Họ làm việc trên biển cả.
  24Họ thấy công việc của CHÚA,
   Những việc diệu kỳ nơi vực sâu.
  25Ngài phán, bão tố nổi lên,
   Sóng biển dâng cao.
  26Họ bị đưa lên tận trời cao rồi kéo xuống vực thẳm;
   Tâm hồn tan vỡ vì khốn khổ.
  27Họ lảo đảo, ngả nghiêng như người say rượu;
   Mọi sự khôn ngoan của họ đều tiêu mất.
  28Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
  29Ngài làm cho bảo tố yên
   Và sóng gió lặng.
  30Họ vui mừng vì biển yên lặng;
   Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước.
  31Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
   Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người.
  32Nguyện họ tán dương Ngài giữa hội dân
   Và ca tụng Ngài trong hội đồng trưởng lão.
  33Ngài biến các sông thành sa mạc;
   Ngài đổi các suối nước thành đất khô;
  34Đất đai màu mỡ thành vùng hoang vu đất mặn,
   Vì sự gian ác của dân cư tại đó.
  35Ngài biến sa mạc thành những hồ ao,
   Đất khô thành các suối nước;
  36Ngài cho những người đói khát định cư tại đó
   Để họ thiết lập thành phố để cư trú.
  37Họ gieo hạt nơi đồng ruộng,
   Trồng các vườn nho và vụ mùa tươi tốt.
  38Ngài ban phước cho, họ sinh sản thêm nhiều;
   Số súc vật của họ cũng không bị sút kém.
  39Khi họ bị giảm sút, bị chà đạp
   Vì áp bức, hoạn nạn và đau khổ;
  40Ngài đổ sự khinh bỉ trên những người quyền quý của họ,
   Khiến họ lưu lạc trong sa mạc không đường hướng.
  41Nhưng Ngài nâng đỡ kẻ khốn khó ra khỏi cảnh gian truân
   Và làm cho gia đình họ đông đúc như đàn chiên.
  42Những người ngay thẳng thấy và vui mừng;
   Còn mọi kẻ ác phải câm miệng.
  43Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này
   Và suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của CHÚA.