108

Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Giúp Đỡ

  1Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định.
   Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ ca ngợi Ngài.
  2Hỡi đàn hạc và đàn lia, hãy tỉnh thức;
   Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy.
  3Lạy CHÚA, Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân;
   Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước.
  4Vì tình yêu thương của Ngài lớn hơn các tầng trời;
   Sự thành tín của Ngài cao đến tận các tầng mây.
  5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
   Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.
  6Để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu;
   Nguyện Ngài dùng tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi.
  7Từ nơi thánh của Ngài Đức Chúa Trời phán:
   Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem
   Và phân phối thung lũng Su-cốt.
  8Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng thuộc về ta;
   Ép-ra-im là mũ miện bảo vệ đầu ta
   Giu-đa là gậy uy quyền của ta.
  9Mô-áp là bồn tắm rửa của ta,
   Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm;
   Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.
  10Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố?
   Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
  11Lạy Đức Chúa Trời, không lẽ Ngài là đấng đã từ bỏ chúng tôi sao?
   Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha chiến trận cùng quân đội chúng tôi nữa?
  12Xin Chúa giúp chúng tôi chống lại kẻ thù;
   Vì sự cứu giúp của người phàm là vô vọng.
  13Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiến thắng
   Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.