10

  1CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa?
   Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn?
  2Kẻ ác, với lòng kiêu căng, săn đuổi người khốn cùng.
   Họ mắc phải mưu mà chúng đã bày.
  3Vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng trong lòng chúng.
   Và kẻ tham phỉ báng và khinh dể CHÚA.
  4Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài.
   Không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn.
  5Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng.
   Sự đoán xét của Ngài cao quá, vượt khỏi tầm mắt hắn.
   Nó chê cười tất cả kẻ thù.
  6Nó nghĩ trong lòng rằng: Ta sẽ không bị lay chuyển.
   Đời đời ta sẽ không bao giờ bị tai họa gì.
  7Miệng nó đầy những nguyền rủa, lừa gạt và đe doạ.
   Dưới lưỡi nó là hiểm độc và gian ác.
  8Nó ngồi mai phục nơi thôn làng.
   Từ nơi ẩn núp nó giết người vô tội.
   Mắt nó rình rập kẻ cô thế.
  9Từ nơi ẩn núp, nó như sư tử lén lút rình mò.
   Nó rình mò để bắt người cùng khốn.
   Nó bắt lấy người cùng khốn, kéo vào trong lưới.
  10Kẻ cô thế bị đè bẹp, ngã quỵ,
   Và rơi vào mãnh lực của hắn.
  11Nó nghĩ trong lòng rằng: Đức Chúa Trời đã quên.
   Ngài đã ẩn mặt, không bao giờ nhìn thấy.
  12Lạy CHÚA, xin Ngài đứng dậy,
   Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài đưa tay ra.
   Xin Ngài chớ quên kẻ khốn cùng.
  13Tại sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời,
   Hắn nghĩ trong lòng rằng:
   Ngài không tìm thấy đâu.
  14Nhưng Ngài thấy, Ngài ghi nhận sự hoạn nạn, điều đau khổ.
   Để báo trả bằng chính tay mình.
  Người cô thế phó thác mình cho Ngài.
   Ngài vẫn là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi.
  15Xin bẻ gãy cánh tay kẻ ác,
   Tra xét điều gian ác của kẻ dữ,
   Cho đến khi không thấy gì nữa.
  16CHÚA là vua đời đời,
   Các nước sẽ bị hủy diệt khỏi đất Ngài.
  17CHÚA ôi, Ngài lắng nghe nguyện vọng của kẻ nhu mì.
   Ngài làm cho họ vững lòng, nghiêng tai nghe họ.
  18Để phán xét công bình cho kẻ mồ côi, người bị áp bức.
   Để người phàm không còn gieo kinh hoàng nữa.