110

CHÚA Và Vị Vua Ngài Chọn Lựa

  1CHÚA phán với Chúa tôi:
   “Hãy ngồi bên phải ta,
  Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi
   Làm bệ dưới chân ngươi.”
  2Từ Si-ôn CHÚA sẽ mở rộng vương quyền của ngươi.
   Hãy cai trị giữa các kẻ thù ngươi.
  3Trong ngày lâm chiến
   Dân ngươi sẽ hiến mình tình nguyện;
  Từ lúc sáng sớm rạng đông,
   Những thanh niên tuấn tú
   Được trang sức thánh sẽ đến với ngươi.
  4CHÚA đã thề
   Và sẽ không đổi ý rằng:
  “Ngươi là thầy tế lễ đời đời,
   Theo ban Mên-chi-xê-đéc.”
  5Chúa ở bên phải ngươi;
   Trong ngày thịnh nộ, Ngài sẽ đập tan các vua.
  6Ngài sẽ phán xét các nước, làm thây người chất đống;
   Ngài đập tan các lãnh tụ trên khắp trái đất.
  7Vua sẽ uống nước từ con suối bên đường,
   Nhờ đó người sẽ ngước đầu lên.