120

Kẻ Thù Của Bình An

  1Trong lúc khốn khổ tôi cầu khẩn CHÚA
   Và Ngài đã đáp lời tôi.
  2Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi môi giả dối,
   Khỏi lưỡi lừa gạt.
  3Hỡi lưỡi lừa gạt, Ngài sẽ giáng gì cho ngươi?
   Và thêm hình phạt gì cho ngươi?
  4Ấy là các mũi tên nhọn của binh sĩ
   Với than củi đỏ rực.
  5Khốn nạn cho tôi, tôi như sống với người Mê-siếc,
   Như ngụ trong trại của người Kê-đa.
  6Tôi đã cư ngụ quá lâu
   Với những kẻ ghét hòa bình.
  7Tôi muốn hòa bình
   Nhưng khi tôi nói lên thì chúng muốn chiến tranh.