139

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy CHÚA, Ngài đã xem xét
   Và biết tôi.
  2Ngài biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy;
   Từ xa Ngài đã nhận thấy tư tưởng tôi.
  3Ngài thấy rõ con đường tôi đi, lúc tôi nằm nghỉ;
   Mọi đường lối tôi Ngài đều quen thuộc.
  4Vì trước khi lưỡi tôi nói ra một tiếng,
   Kìa, CHÚA đã biết tất cả rồi.
  5Ngài bao phủ tôi phía trước lẫn phía sau,
   Ngài đặt tay bảo vệ tôi.
  6Sự hiểu biết của Ngài thật quá diệu kỳ cho tôi;
   Cao quá để tôi đạt đến được.
  7Tôi sẽ đi đâu xa khỏi thần Chúa?
   Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài?
  8Nếu tôi lên trời, Ngài đang ở đó;
   Nếu tôi nằm dưới Âm Phủ, kìa, Ngài cũng có ở đó.
  9Nếu tôi cất cánh bay về phía hừng đông
   Hay ở nơi cực tây của biển cả;
  10Tại đó, tay Ngài cũng dẫn dắt tôi;
   Cánh tay phải của Ngài sẽ nắm giữ tôi.
  11Nếu tôi nói, chắc chắn bóng tối sẽ che giấu tôi,
   Ánh sáng sẽ trở nên đêm tối chung quanh tôi;
  12Nhưng chính bóng tối sẽ không tối đối với Ngài;
   Ban đêm cũng sáng như ban ngày;
   Bóng tối như ánh sáng đối với Ngài.
  13Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;
   Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
  14Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;
   Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,
   Linh hồn tôi biết rõ lắm.
  15Xương cốt tôi không giấu được Chúa
   Khi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;
  Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.
   16Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;
  Tất cả các ngày định cho tôi
   Đã được ghi vào sổ của Chúa
   Trước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.
  17Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa thật quý báu cho tôi thay;
   Số lượng chúng lớn biết bao!
  18Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy,
   Thì chúng nhiều hơn cát.
  Khi tôi thức dậy
   Tôi vẫn còn ở cùng Ngài.
  19Lạy Đức Chúa Trời, ước gì Ngài diệt kẻ ác,
   Và những kẻ khát máu lìa xa tôi;
  20Là kẻ nói điều ác nghịch Chúa;
   Những kẻ thù nói xấu danh Ngài.
  21Lạy CHÚA, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư?
   Và chẳng ghê tởm những kẻ chống nghịch Ngài sao?
  22Tôi hoàn toàn ghét chúng;
   Coi chúng như kẻ thù.
  23Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi;
   Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.
  24Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng;
   Và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.