140

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác,
   Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ;
  2Chúng âm mưu điều ác trong lòng;
   Suốt ngày gây chiến.
  3Chúng mài lưỡi mình nhọn như lưỡi rắn;
   Dưới môi chúng là nọc độc rắn hổ mang. Sê-la
  4Lạy CHÚA, xin gìn giữ tôi khỏi tay kẻ ác,
   Bảo vệ tôi khỏi người hung dữ;
   Là kẻ âm mưu gây cho tôi vấp ngã.
  5Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy hại tôi;
   Chúng giăng dây, bủa lưới dọc bên đường;
   Chúng đặt bẫy hại tôi. Sê-la
  6Tôi thưa cùng CHÚA rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi;
   Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời cầu xin của tôi.
  7Lạy CHÚA, là Chúa tôi, Đấng giải cứu đầy dũng lực của tôi;
   Chúa che phủ đầu tôi trong ngày chiến trận.
  8Lạy CHÚA, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước;
   Xin chớ để âm mưu của chúng được thành;
   E chúng tự cao chăng. Sê-la
  9Nguyện những điều gian ác từ môi miệng những kẻ bao vây tôi
   Tràn ngập đầu chúng nó.
  10Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó;
   Nguyện chúng nó bị ném xuống vực sâu
   Không lên được.
  11Nguyện những kẻ miệng lưỡi hay vu cáo không được vững lập trên đất;
   Nguyện tai họa dồn dập săn đuổi kẻ hung dữ.
  12Tôi biết rằng CHÚA sẽ bênh vực quyền lợi cho những kẻ khốn cùng
   Và thi hành công bình cho những kẻ nghèo khó.
  13Chắc chắn những người công chính sẽ cảm tạ danh Chúa,
   Những người ngay thẳng sẽ ở trước sự hiện diện của Ngài.