143

Thánh Thi Đa-vít

  1Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi;
   Vì lòng thành tín Chúa,
  Xin lắng nghe lời cầu xin của tôi;
   Trong sự công chính Ngài, xin đáp lời tôi.
  2Xin chớ đoán xét tôi tớ Chúa
   Vì không có người sống nào là công chính trước mặt Chúa.
  3Vì kẻ thù săn đuổi linh hồn tôi;
   Chà đạp mạng sống tôi dưới đất;
  Bắt tôi ngồi trong bóng tối
   Như kẻ chết từ lâu.
  4Vì thế tinh thần tôi nao núng,
   Lòng dạ tôi sầu não.
  5Tôi nhớ lại những ngày xưa,
   Tôi suy gẫm tất cả những phép lạ của Chúa;
   Tôi suy tư về những công việc tay Ngài đã làm.
  6Tôi giơ tay hướng về Chúa cầu nguyện,
   Linh hồn tôi khao khát Chúa như vùng đất khô khan. Sê-la
  7Lạy CHÚA, xin mau mau đáp lời tôi;
   Tinh thần tôi bị nao núng;
  Xin đừng lánh mặt khỏi tôi,
   E rằng tôi sẽ như người đi xuống huyệt sâu.
  8Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương Chúa
   Vì tôi tin cậy nơi Ngài;
  Xin dạy tôi con đường tôi nên theo
   Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.
  9Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù;
   Tôi trú ẩn nơi Chúa.
  10Xin dạy tôi làm theo ý Chúa
   Vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi;
  Xin thần linh tốt lành của Chúa
   Hướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.
  11Lạy CHÚA, vì cớ danh Ngài, xin ban sức sống cho tôi;
   Vì sự công chính của Chúa xin giải cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn.
  12Vì lòng nhân từ của Ngài, xin diệt kẻ thù tôi;
   Xin hủy diệt tất cả những kẻ áp bức tôi,
   Vì tôi là tôi tớ Chúa.