145

Bài Hát Ca Ngợi Của Đa-vít

  1Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi,
   Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng.
  2Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng Chúa
   Và ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng.
  3CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi;
   Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người.
  4Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau;
   Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài.
  5Họ sẽ nói về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa;
   Còn tôi sẽ suy gẫm các phép lạ của Ngài.
  6Người ta sẽ nói về quyền năng của các công việc đáng sợ của Chúa;
   Còn tôi sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài.
  7Người ta sẽ làm lễ kỷ niệm phúc lành lớn của Chúa
   Và hân hoan ca hát về sự công chính của Ngài.
  8CHÚA hay ban ơn và có lòng thương xót;
   Chậm nóng giận và đầy tình yêu thương.
  9CHÚA là phúc lành cho tất cả mọi người;
   Ngài thương xót mọi tạo vật Ngài làm nên.
  10Lạy CHÚA, mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài
   Và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài.
  11Họ sẽ nói về vinh quang nước Chúa
   Và kể lại quyền năng của Ngài;
  12Để loài người biết các việc quyền năng Chúa
   Và sự vinh quang huy hoàng của nước Ngài.
  13Nước Chúa còn mãi vô cùng; quyền cai trị của Ngài đến đời đời.
   CHÚA thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.
  14CHÚA nâng đỡ mọi người bị ngã;
   Ngài đỡ tất cả những người phải cúi đầu đứng dậy.
  15Mắt của mọi vật đều ngưỡng trông Chúa,
   Ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì.
  16Chúa xòe bàn tay Ngài ra,
   Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật.
  17CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài
   Và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.
  18CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,
   Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.
  19Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài;
   Nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho.
  20CHÚA bảo vệ mọi người yêu mến Ngài
   Nhưng sẽ hủy diệt mọi kẻ ghét Ngài.
  21Miệng tôi sẽ dâng lời ca ngợi CHÚA,
   Hỡi mọi loài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài muôn đời.