149

Bài Hát Ca Ngợi Chiến Thắng

  1Ha-lê-lu-gia!
  Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;
   Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài.
  2Nguyện Y-sơ-ra-ên vui vẻ trong Đấng Tạo Hóa mình;
   Nguyện con dân Si-ôn vui mừng nơi Vua mình.
  3Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa;
   Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài.
  4Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài;
   Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho những kẻ khiêm nhường.
  5Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này;
   Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình
  6Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng họ;
   Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ;
  7Để trả thù các nước
   Và trừng phạt các dân;
  8Để trói các vua chúng nó bằng xiềng
   Và cột những kẻ quý tộc của họ bằng xích sắt;
  9Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng.
   Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ Chúa.
  Ha-lê-lu-gia!