17

Lời Cầu Nguyện Của Đa-vít

  1Lạy CHÚA, xin nghe điều công chính,
   Xin chú ý lời tôi kêu van,
  Xin lắng tai nghe lời tôi cầu nguyện,
   Từ môi miệng không gian dối.
  2Nguyện chính Ngài xét xử cho tôi,
   Xin mắt Ngài xem xét sự ngay thẳng.
  3Ngài đã dò thử lòng tôi, Ngài đã xem xét tôi lúc ban đêm,
   Ngài đã thử luyện tôi và không thấy gì.
   Tôi đã quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội.
  4Còn về công việc loài người.
   Nhờ lời Ngài,
  Chính tôi tránh khỏi
   Con đường kẻ hung bạo.
  5Tôi bước đi vững chắc trong đường lối Ngài,
   Chân tôi không trượt ngã.
  6Lạy Đức Chúa Trời, tôi kêu cầu Ngài vì Ngài đáp lời tôi.
   Xin nghiêng tai nghe lời tôi.
  7Lạy Đấng giải cứu, xin bày tỏ tình thương diệu kỳ của Ngài
   Cho những kẻ ẩn náu mình nơi tay hữu Ngài
   Thoát khỏi kẻ thù họ.
  8Xin gìn giữ tôi như con ngươi của mắt Chúa,
   Xin che dấu tôi dưới bóng cánh Ngài.
  9Cho khỏi những kẻ ác bóc lột tôi,
   Khỏi những kẻ tử thù đang bao vây tôi.
  10Lòng chúng nó trở nên phản loạn,
   Miệng chúng nó nói những lời kiêu căng.
  11Chúng vây phủ chúng tôi từng bước.
   Mắt chúng chăm chú đặng quật tôi ngã xuống đất.
  12Nó giống như sư tử hăm hở cấu xé,
   Như sư tử tơ ngồi rình trong nơi kín đáo.
  13Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy, đối diện và đánh quỵ chúng.
   Xin hãy dùng gươm Ngài cứu linh hồn tôi khỏi kẻ ác.
  14Lạy CHÚA, cánh tay Ngài cứu chúng tôi khỏi người phàm,
   Là người mà phần chúng nó chỉ có trong đời sống trần gian.
  Nguyện Ngài dành sẵn nhiều án phạt cho chúng,
   Nhiều cho con cái chúng,
   Lại còn thừa đến cháu chắt nữa.
  15Còn tôi, tôi sẽ chiêm ngưỡng mặt Chúa trong sự công chính,
   Khi tôi thức dậy, tôi sẽ thỏa nguyện trông thấy hình dạng Ngài.