20

Thánh Thi Đa-vít Soạn Cho Nhạc Trưởng

  1Cầu xin CHÚA đáp lời ngươi trong ngày gian nguy.
   Xin danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ ngươi.
  2Từ nơi thánh, xin sai ơn giúp đỡ ngươi,
   Từ Si-ôn, xin ban cho ngươi sự hỗ trợ.
  3Xin Chúa ghi nhớ tất cả những lễ vật ngươi dâng,
   Và tiếp nhận những tế lễ toàn thiêu ngươi hiến.
  4Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước,
   Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi.
  5Chúng tôi reo mừng trong cuộc chiến thắng của người.
   Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng ta giương cao ngọn cờ.
  Cầu xin CHÚA hoàn thành mọi điều người thỉnh nguyện.
  6Bây giờ tôi biết CHÚA giúp đỡ Đấng được xức dầu của Ngài.
   Từ trên trời thánh Ngài đáp lời người,
   Ngài giải cứu người bằng những việc quyền năng của tay phải Ngài.
  7Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa chiến.
   Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi.
  8Chúng nó bị ngã quỵ và té nhào,
   Nhưng chúng tôi vươn lên và đứng vững.
  9Lạy CHÚA, xin hãy giải cứu Đức Vua.
   Xin hãy đáp lời khi chúng tôi cầu khẩn.