21

Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy CHÚA, nhờ năng lực Ngài, vua vui mừng,
   Nhờ sự cứu rỗi Ngài vua vô cùng hân hoan.
  2Ngài ban cho người điều lòng người ao ước,
   Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin. Sê-la.
  3Vì Ngài tiếp đón người bằng phước lành,
   Ngài đội trên đầu người mão triều vàng.
  4Người xin Ngài sự sống, Ngài ban cho người,
   Ngài ban cho người những ngày vĩnh cửu.
  5Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại.
   Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy.
  6Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu,
   Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài.
  7Vì vua tin cậy CHÚA,
   Và nhờ tình thương của Đấng Chí Cao
   Nên người sẽ không bị rúng động.
  8Cánh tay vua sẽ bắt được mọi kẻ thù người.
   Cánh tay phải vua sẽ nắm được mọi kẻ ghét người.
  9Khi CHÚA xuất hiện,
   Người sẽ làm cho chúng như ngọn lửa hừng,
  Trong cơn thịnh nộ, người sẽ nuốt chúng nó.
   Và lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi.
  10Người sẽ hủy diệt con cháu chúng khỏi mặt đất,
   Và dòng dõi họ giữa vòng loài người.
  11 chúng bày mưu ác, lập kế dữ chống người,
   Thì chúng cũng không thể thành công.
  12Vì người sẽ làm cho chúng quay lưng bỏ chạy,
   Người sẽ giương cung nhắm vào mặt chúng.
  13Lạy CHÚA, Ngài sẽ đuợc tôn cao trong năng lực Ngài.
   Chúng tôi sẽ hát và ca ngợi quyền năng Ngài.