25

Thánh Thi Đa-vít.

  1Lạy CHÚA, linh hồn tôi hướng lên Ngài.
   2Đức Chúa Trời của tôi ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài.
  Xin chớ để tôi bị hổ thẹn,
   Cũng đừng để kẻ thù reo mừng chiến thắng trên tôi.
  3Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài
   Sẽ không bị hổ thẹn.
  Xin hãy để những kẻ bội tín
   Bị hổ thẹn.
  4Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài,
   Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài.
  5Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi.
   Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi.
   Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài.
  6Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêu thương Ngài,
   Vì hai điều ấy hằng có từ ngàn xưa.
  7Xin đừng nhớ những lỗi lầm tôi trong thời niên thiếu,
   Cũng đừng nhớ những vi phạm tôi.
  Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến tôi theo tình yêu thương Ngài,
   Vì bản tính tốt lành của Ngài.
  8CHÚA là tốt lành và ngay thẳng,
   Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi.
  9Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh.
   Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài.
  10Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật
   Cho những người gìn giữ giao ước và lời chứng của Ngài.
  11Lạy CHÚA, vì danh Ngài,
   Xin tha thứ tội lỗi tôi, dù tội ấy lớn.
  12Ai là người kính sợ CHÚA?
   Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn.
  13Linh hồn người sẽ ở trong phúc lành,
   Và con cháu người sẽ chiếm hữu đất đai.
  14Bí quyết của CHÚA dành cho người kính sợ Ngài.
   Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài.
  15Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA,
   Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.
  16Xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi,
   Vì tôi cô đơn và khốn khổ.
  17Xin cho lòng tôi thư thả khỏi bối rối,
   Và đem tôi ra khỏi cảnh đau khổ.
  18Xin xem xét nỗi khốn khổ và bối rối của tôi,
   Và cất đi tất cả tội lỗi tôi.
  19Xin hãy xem những kẻ thù tôi vì chúng nó nhiều;
   Chúng nó thù ghét tôi mãnh liệt.
  20Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi.
   Chớ để tôi bị hổ thẹn
   Vì tôi trú ẩn nơi Ngài.
  21Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi,
   Vì tôi trông cậy nơi Ngài.
  22Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên
   Ra khỏi mọi gian truân.