26

Thánh Thi Đa-vít

  1Lạy CHÚA, xin xét cho tôi
   Vì tôi sống liêm khiết,
  Tôi đã tin cậy nơi CHÚA,
   Không hề lay chuyển.
  2Lạy CHÚA, xin xem xét và thử thách tôi,
   Xin rèn luyện lòng dạ, tâm trí tôi.
  3Vì tình yêu thương Ngài ở trước mặt tôi,
   Tôi bước đi trong chân lý của Ngài.
  4Tôi không ngồi chung với người gian trá,
   Cũng không giao thiệp với kẻ đạo đức giả.
  5Tôi ghét bọn người gian ác,
   Và không ngồi chung với những kẻ dữ.
  6Lạy CHÚA, tôi rửa tay tôi trong sự vô tội,
   Và đi quanh bàn thờ Ngài.
  7Tôi cất tiếng cảm tạ,
   Và loan truyền mọi công việc diệu kỳ của Ngài.
  8Lạy CHÚA, tôi yêu mến đền Ngài ở và nơi vinh quang Ngài ngự.
  9Xin chớ cất linh hồn tôi đi cùng với những người tội lỗi,
   Cũng đừng cất mạng sống tôi chung với những kẻ khát máu.
  10Là những kẻ có tay gian ác,
   Tay phải chúng đầy của hối lộ.
  11Còn tôi, tôi sống liêm khiết.
   Xin cứu chuộc và thương xót tôi.
  12Chân tôi đứng vững trên đất bằng,
   Tôi sẽ ca tụng CHÚA trong các hội chúng.