27

Thánh Thi Đa-vít

  1CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,
   Tôi sẽ sợ ai?
  CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,
   Tôi sẽ khiếp đảm ai?
  2Khi những kẻ ác xông đến
   Định ăn thịt tôi,
  Những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi,
   Chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào.
  3Dù một đạo quân bao vây tôi,
   Lòng tôi sẽ không sợ.
  Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi,
   Tôi vẫn vững lòng.
  4Tôi đã xin CHÚA một điều,
   Là điều tôi sẽ tìm kiếm.
  Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚA
   Đến suốt đời,
  Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚA
   Và cầu hỏi trong đền thờ Ngài.
  5Vì trong ngày hoạn nạn,
   Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,
  Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.
   Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.
  6Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước cao
   Lên trên những kẻ thù vây quanh tôi.
  Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại Ngài, là tế lễ bằng lời reo hò vui vẻ.
   Tôi sẽ hát và ca ngợi CHÚA.
  7Lạy CHÚA, xin nghe tiếng tôi kêu cầu,
   Xin thương xót tôi và đáp lời tôi.
  8Lòng tôi thưa với Ngài: Hãy tìm kiếm mặt Ngài.
   Lạy CHÚA, tôi tìm kiếm mặt Ngài.
  9Xin đừng lánh mặt khỏi tôi!
   Trong khi giận, xin chớ xua đuổi tôi tớ Ngài,
   Ngài vẫn giúp đỡ tôi.
  Xin đừng xua đuổi, cũng chớ ruồng bỏ tôi!
   Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi tôi.
  10Dù cha mẹ bỏ tôi,
   Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.
  11Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài.
   Xin dẫn tôi trên con đường bằng phẳng
   Vì những kẻ rình rập tôi.
  12Xin chớ bỏ mặc tôi cho ý đồ của kẻ thù tôi,
   Vì những lời chứng dối và những kẻ ngăm đe
   Hung bạo đã nổi lên chống tôi.
  13Tôi tin chắc rằng
   Tôi sẽ thấy phúc lành của CHÚA
   Trên đất người sống.
  14Hãy trông cậy nơi CHÚA,
   Hãy vững lòng và can đảm lên.
   Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.