28

Thánh Thi Đa-vít

  1Lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài,
   Hỡi vầng đá của tôi, xin chớ bịt tai cùng tôi.
  Nếu Ngài im lặng với tôi,
   Thì tôi sẽ giống như người đi xuống huyệt mả.
  2Xin hãy nghe lời cầu nguyện của tôi,
   Khi tôi cầu khẩn cùng Ngài,
  Khi tôi giơ tay lên
   Hướng về đền chí thánh của Ngài.
  3Xin chớ cất tôi đi với kẻ ác,
   Hoặc với những người làm điều dữ;
  Là những kẻ miệng nói hòa bình cùng người lân cận
   Nhưng lòng thì gian trá.
  4Xin báo trả chúng tùy theo công việc
   Và hành vi gian ác của chúng.
  Xin báo trả chúng tùy theo công việc tay chúng đã làm.
   Hãy bắt chúng trả hình phạt xứng đáng.
  5Vì chúng không quan tâm đến công việc của CHÚA,
   Cùng các công trình của tay Ngài,
  Ngài sẽ đập tan chúng nó
   Và không xây dựng chúng nó lên.
  6Chúc tụng CHÚA, vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi.
  7CHÚA là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi,
   Lòng tôi tin cậy nơi Ngài và được giúp đỡ.
  Lòng tôi cũng hân hoan
   Và ca hát cảm tạ Ngài.
  8CHÚA là sức mạnh cho dân Ngài.
   Ngài là thành lũy cứu rỗi cho Đấng được xức dầu của Ngài.
  9Xin hãy cứu dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài.
   Cũng hãy chăn dắt và nâng đỡ họ muôn đời.