30

Thánh Thi Đa-vít

  1Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài,
   Vì Ngài đã kéo tôi lên.
   Không để cho kẻ thù vui mừng vì cớ tôi.
  2Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi.
   Tôi đã kêu cứu Ngài và Ngài chữa lành tôi.
  3Lạy CHÚA, Ngài đã đem linh hồn tôi lên khỏi Âm Phủ.
   Ngài đã phục hồi mạng sống tôi từ những người đi xuống huyệt sâu.
  4Hỡi những người trung tín của Ngài,
   Hãy ca ngợi CHÚA và cảm tạ danh thánh Ngài.
  5Vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát,
   Còn ơn của Ngài thì suốt cả một đời.
  Than khóc có thể kéo dài trong đêm.
   Nhưng vui mừng khi rạng đông ló dạng.
  6Còn tôi, trong khi thịnh vượng tôi đã nói:
   Tôi sẽ không bao giờ bị rung chuyển.
  7Lạy CHÚA, nhờ ơn Ngài,
   Ngài lập tôi như ngọn núi vững chắc.
  Ngài lánh mặt đi,
   Tôi bị bối rối.
  8Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài.
   Lạy Chúa tôi, tôi khẩn nguyện với Ngài.
  9Lợi ích gì khi tôi bị đổ huyết mất mạng,
   Bị đi xuống huyệt sâu?
  Cát bụi sẽ ca ngợi Ngài chăng?
   Sẽ rao truyền chân lý của Ngài không?
  10Lạy CHÚA, xin hãy nghe,
   Lạy CHÚA, xin thương xót tôi, xin giúp đỡ tôi.
  11Ngài đã đổi lời than khóc của tôi ra nhảy múa,
   Ngài cởi bỏ áo tang chế của tôi và mặc cho tôi vui mừng.
  12Để linh hồn tôi ca ngợi Ngài và không im lặng.
   Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của tôi. Tôi cảm tạ Ngài đời đời.