31

Thánh Thi Đa-vít Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài.
   Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,
   Xin giải cứu tôi bằng sự công chính của Ngài.
  2Xin Ngài hãy nghiêng tai nghe tôi,
   Xin mau mau giải cứu tôi.
  Xin Ngài hãy làm vầng đá trú ẩn cho tôi,
   Làm thành lũy kiên cố để giải cứu tôi.
  3Thật chính Ngài là vầng đá và thành lũy của tôi,
   Vì danh Ngài xin dẫn đường và hướng dẫn tôi.
  4Xin gỡ tôi khỏi bẫy lưới chúng giăng,
   Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi.
  5Tôi giao phó linh hồn tôi trong tay Ngài,
   Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã cứu chuộc tôi.
  6Tôi ghét những kẻ thờ thần tượng hư không,
   Nhưng tôi tin cậy nơi CHÚA.
  7Tôi sẽ hân hoan vui mừng trong tình yêu thương Ngài.
   Vì Ngài đã thấy nỗi khốn khổ của tôi,
   Biết niềm đau đớn của linh hồn tôi.
  8Ngài không trao tôi vào tay kẻ thù,
   Ngài đặt chân tôi trong nơi rộng rãi.
  9Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi đang đau khổ.
   Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ,
   Linh hồn và thân thể tôi cũng vậy.
  10Vì cuộc đời tôi tiêu hao trong buồn thảm,
   Năm tháng tôi trong tiếng thở than,
  Sức lực tôi suy giảm đi vì tội lỗi tôi,
   Và xương cốt tôi hao mòn.
  11Đối với tất cả kẻ thù, tôi là một sự khinh bỉ.
   Những người lân cận lại càng khinh bỉ tôi hơn.
  Đối với những người quen biết, tôi là vật đáng sợ.
   Những kẻ thấy tôi ngoài đường đều tránh mặt.
  12Tôi bị người ta loại ra khỏi tâm trí như một người chết.
   Tôi giống như một cái bình bể nát.
  13Vì tôi nghe nhiều người thì thào bàn tán,
   Bốn phía đều kinh hoàng.
  Trong khi chúng bàn nhau nghịch tôi,
   Chúng mưu toan để lấy mạng sống tôi.
  14Nhưng lạy CHÚA, tôi tin cậy nơi Ngài.
   Tôi nói: chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi.
  15Cuộc đời tôi ở trong tay Ngài.
   Xin giải cứu tôi khỏi tay những kẻ thù nghịch
   Và kẻ bắt bớ tôi.
  16Xin soi sáng mặt Ngài trên tôi tớ Ngài.
   Vì tình yêu thương Ngài, xin cứu rỗi tôi.
  17Lạy CHÚA, xin chớ để tôi bị hổ thẹn,
   Vì tôi đã kêu cầu Ngài.
  Xin để những kẻ ác bị hổ thẹn,
   Nguyện chúng nó câm miệng đi xuống Âm Phủ.
  18Nguyện môi miệng dối trá phải câm đi.
   Là miệng hay nói những lời xấc xược, kiêu căng
   Và khinh bỉ chống người công chính.
  19Lớn lao thay là phúc lành,
   Ngài dành cho những người kính sợ Ngài,
  Và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi Ngài
   Trước mặt con cái loài người.
  20Trong nơi kín đáo trước mặt Ngài,
   Ngài che giấu họ thoát khỏi mưu kế loài người.
  Trong trại Ngài, Ngài bảo vệ họ
   Thoát khỏi miệng lưỡi tấn công.
  21Chúc tụng CHÚA,
   Vì trong thành kiên cố của Ngài,
   Ngài đã bầy tỏ tình yêu thương Ngài cho tôi một cách diệu kỳ.
  22Còn tôi, trong cơn hoảng hốt, tôi nói rằng:
   “Tôi đã bị truất khỏi trước mặt Ngài,
  Nhưng Ngài nghe tiếng kêu cầu của tôi
   Khi tôi cầu cứu Ngài.”
  23Hỡi tất cả các thánh của Ngài, hãy yêu mến CHÚA.
   CHÚA gìn giữ những người trung tín.
   Nhưng báo trả nặng nề những kẻ hành động kiêu căng.
  24Hỡi tất cả những người trông cậy nơi CHÚA,
   Hãy vững lòng, mạnh mẽ.