45

Một Khúc Tình Ca

  1Lòng tôi cảm tác một chủ đề hay.
   Tôi sẽ ngâm những vần thơ cho vua.
   Lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài.
  2Ngài đẹp hơn tất cả con trai loài người.
   Môi miệng Ngài đầy ân sủng,
   Vì vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài đời đời.
  3Hỡi dũng sĩ, hãy đeo gươm vào hông,
   Là sự vinh quang và uy nghi của Ngài.
  4Trong sự uy nghi của Ngài, hãy nhân danh chân lý,
   Nhu mì và công chính mà tiến lên đắc thắng.
   Hãy để cánh tay hữu Ngài bày tỏ những việc kinh hoàng.
  5Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn vào tim những kẻ thù của vua.
   Các dân ngã quỵ dưới chân Ngài.
  6Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời.
   Vương trượng của Ngài là trượng công bình.
  7Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian tà.
   Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài,
   Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn
  8Y phục Ngài đượm mùi trầm hương, một dược và nhục quế.
   Tiếng đàn hạc từ cung điện bằng ngà làm Ngài vui vẻ.
  9Các công chúa là những thiếu nữ quý phái của Ngài,
   Bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức vàng Ô-phia.
  10Hỡi con gái, hãy nghe, suy xét và lắng tai:
   Hãy quên dân tộc và nhà cha con, hãy tôn kính Ngài.
  11Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con,
   Vì Ngài là Chúa của con, hãy tôn kính Ngài.
  12Con gái thành Ty-rơ sẽ đem tặng phẩm đến,
   Những người giầu có nhất trong dân sẽ tìm kiếm ơn nơi con.
  13Công chúa tiến vào hoàng cung đầy vinh hiển.
   Y phục nàng thêu dệt bằng vàng.
  14Trang sức lộng lẫy, nàng được ra mắt vua.
   Các nữ đồng trinh theo sau nàng
   Và bạn hữu nàng cũng được đưa đến Ngài.
  15Trong niềm hân hoan vui mừng họ được dẫn vào cung vua.
  16Các con trai Ngài sẽ nối dòng tổ phụ,
   Ngài sẽ lập chúng làm vương, hầu trên khắp trái đất.
  17Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi.
   Vì vậy các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời.