48

Thơ Con Cháu Cô-rê Làm. Bài Hát.

  1CHÚA thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi
   Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi thánh Ngài.
  2Núi thánh Ngài cao vút đẹp đẽ,
   Là niềm vui cho toàn trái đất.
  Núi Si-ôn, đỉnh cao của Sa-phan,
   Là thành đô của vua lớn.
  3Từ giữa các đền đài của thành ấy,
   Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài là nơi trú ẩn vững vàng.
  4Vì kìa, các vua tụ họp lại,
   Cùng nhau tiến lên đánh thành.
  5Họ thấy thành nên kinh hoàng
   Và hoảng sợ tháo chạy.
  6Tại đó, họ run rẩy rụng rời,
   Đau đớn như đàn bà sinh đẻ.
  7Như các tàu Ta-rê-si
   Bị gió đông đánh tan nát.
  8Những gì chúng tôi đã nghe,
   Thì chúng tôi đã thấy
  Trong thành của CHÚA Vạn Quân,
   Tức là thành của Đức Chúa Trời chúng ta.
   Đức Chúa Trời vững lập thành muôn đời.
  9Lạy Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Ngài,
   Chúng tôi suy gẫm về tình yêu thương của Ngài.
  10Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào,
   Thì lời ca ngợi Ngài cũng vang ra tận cùng trái đất thể ấy.
   Tay hữu Ngài đầy sự công bình.
  11Núi Si-ôn hân hoan,
   Các con gái Giu-đa mừng rỡ
   Vì sự đoán xét của Ngài.
  12Hãy đi khắp Si-ôn, đi vòng quanh thành,
   Đếm các ngọn tháp nó.
  13Hãy chú ý đến các chỗ kiên cố,
   Xem xét các thành lũy,
   Để thuật lại cho thế hệ tương lai
  14Rằng: Ngài là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta.
   Chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta mãi mãi.