49

Thơ Con Cháu Cô-rê Làm

  1Hỡi các dân, hãy nghe điều này,
   Hỡi toàn thể dân cư trên thế giới, hãy lắng tai nghe.
  2Cả người bình dân hay quyền thế.
   Cả người giầu sang lẫn nghèo hèn.
  3Miệng tôi sẽ nói những lời khôn ngoan.
   Sự suy tư trong lòng tôi là những điều thông sáng.
  4Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn,
   Tôi sẽ giải câu đố với đàn hạc phụ họa.
  5Tại sao tôi phải sợ trong ngày tai họa?
   Khi kẻ thù gian ác bao vây tôi?
  6Là những kẻ tin cậy nơi tiền của mình,
   Khoe khoang về giầu sang dư dật của họ.
  7Không ai có thể chuộc mạng cho anh em mình,
   Cũng không thể đóng tiền chuộc nơi Đức Chúa Trời cho người.
  8Vì giá cứu chuộc mạng sống họ quá mắc,
   Người sẽ chẳng bao giờ trả nổi,
  9Để được sự sống đời đời,
   Không phải thấy vực sâu.
  10Vì người thấy kẻ khôn ngoan chết,
   Người khờ dại cùng kẻ ngu ngốc cũng bị diệt vong,
   Để lại tiền của cho kẻ khác.
  11Chúng thầm nghĩ rằng: nhà mình sẽ còn mãi mãi.
   Chỗ ở mình sẽ tồn tại từ đời nọ sang đời kia.
   Chúng lấy tên mình đặt tên cho ruộng đất mình.
  12Loài người dù giầu sang cũng không còn mãi.
   Nó giống như loài thú phải diệt vong.
  13Đây là con đường của những kẻ tin vào ngu dại,
   Cùng những kẻ theo sau cũng tin môi miệng chúng. Sê-la.
  14Chúng nó như đàn chiên bị định xuống Âm Phủ,
   Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó.
  Ban mai người ngay thẳng sẽ cai trị chúng nó.
   Hình thể chúng nó sẽ bị tiêu diệt nơi Âm Phủ,
   Xa cách nơi mình ở.
  15Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi, cứu tôi khỏi móng vuốt Âm Phủ.
   Vì Ngài sẽ tiếp nhận tôi. Sê-la
  16Đừng sợ khi một người trở nên giầu có,
   Hoặc khi nhà người ấy sang trọng hơn.
  17Vì khi chết người không mang được gì cả,
   Sự sang trọng cũng không xuống Âm Phủ theo người.
  18Dù khi còn sống người được kể là hạnh phúc.
   Và người ta ca ngợi vì sự thành công của người.
  19Người sẽ trở về thế hệ tổ tiên mình,
   Họ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng nữa.
  20Loài người dù giầu sang nhưng không hiểu biết,
   Nó giống như loài thú phải diệt vong.