56

Khi Người Phi-li-tin Bắt Ông Tại Thành Gát.

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi. Vì người ta chà đạp tôi,
   Hằng ngày kẻ thù áp bức tôi.
  2Hằng ngày kẻ thù chà đạp tôi,
   Vì nhiều người kiêu căng chiến đấu chống tôi.
  3Trong ngày sợ hãi,
   Tôi sẽ tin cậy Ngài.
  4Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.
   Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,
   Người phàm sẽ làm chi tôi?
  5Hằng ngày chúng xuyên tạc các lời tôi nói.
   Tư tưởng gian ác của chúng toan hại tôi.
  6Chúng âm mưu phục kích,
   Chúng theo dõi các bước chân tôi,
   Chờ hại mạng sống tôi.
  7Gian ác như thế mà chúng sẽ thoát khỏi sao?
   Lạy Đức Chúa Trời, trong cơn thịnh nộ Ngài, hãy đánh đổ các dân.
  8Ngài ghi chép các đoạn đường đi lại của tôi.
   Xin Ngài đựng nước mắt tôi trong bình của Chúa.
   Nước mắt tôi không được ghi trong sách Ngài sao?
  9Ngày nào tôi cầu khẩn thì các kẻ thù tôi sẽ tháo lui,
   Vì tôi biết điều này:
   Đức Chúa Trời ở cùng tôi.
  10Nhờ Đức Chúa Trời, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài,
   Nhờ CHÚA, tôi sẽ ca ngợi lời Ngài.
  11Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi.
   Loài người sẽ làm chi tôi?
  12Lạy Đức Chúa Trời, tôi vẫn giữ lời khấn nguyện cùng Ngài.
   Tôi sẽ dâng tế lễ tạ ơn Ngài.
  13Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,
   Không để chân tôi vấp ngã.
  Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời
   Trong ánh sáng của sự sống.