57

Khi Người Trốn Trong Hang Đá Thoát Khỏi Sau-lơ

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi,
   Vì linh hồn tôi trú ẩn nơi Ngài.
  Tôi sẽ trú ẩn dưới bóng cánh Ngài
   Cho đến khi cơn hủy diệt đã qua.
  2Tôi sẽ cầu khẩn Đức Chúa Trời Chí Cao,
   Là Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành cho tôi.
  3Từ trời Ngài sẽ ban ơn cứu rỗi tôi;
   Ngài quở trách kẻ chà đạp tôi. Sê-la
   Đức Chúa Trời sẽ ban tình yêu thương và sự thành tín Ngài.
  4Linh Hồn tôi ở giữa những sư tử,
   Tôi nằm giữa loài thú ăn thịt người.
  Răng chúng nó như giáo và tên,
   Lưỡi chúng nó như gươm sắc bén.
  5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
   Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.
  6Chúng nó gài lưới cho chân tôi,
   Linh hồn tôi nao sờn.
  Chúng đào hố trước mặt tôi
   Nhưng chính chúng nó lại sa xuống đó. Sê-la
  7Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định,
   Lòng tôi kiên định.
   Tôi sẽ hát và ca ngợi Ngài.
  8Hỡi vinh quang Ta, hãy tỉnh thức,
   Hỡi đàn hạc, đàn lia hãy tỉnh thức,
   Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy.
  9Lạy Chúa, tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân,
   Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước.
  10Vì tình yêu thương Ngài lớn hơn các tầng trời,
   Sự thành tín Ngài cao vút tận các tầng mây.
  11Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
   Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.