5

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Dùng Cho Sáo

  1Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời tôi,
   Xin chú ý đến điều tôi than thở.
  2Hỡi vua và Đức Chúa Trời tôi,
   Xin hãy nghe tiếng kêu van của tôi,
   Vì tôi cầu nguyện cùng Ngài.
  3Lạy CHÚA, mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng tôi,
   Mỗi buổi sáng tôi dâng lời khẩn nguyện và trông đợi.
  4Vì Ngài không phải là Đức Chúa Trời thích điều dữ.
   Kẻ ác sẽ không được ở cùng Ngài.
  5Kẻ kiêu ngạo không thể đứng nổi trước mắt Ngài.
   Ngài ghét tất cả kẻ làm ác.
  6Ngài hủy diệt những kẻ dối trá,
   CHÚA ghê tởm kẻ khát máu và gian hùng.
  7Còn tôi, nhờ tình thương bao la của Ngài
   Tôi sẽ vào nhà Ngài;
  Với lòng kính sợ,
   Tôi sẽ hướng về điện thánh Ngài mà thờ phượng.
  8Lạy CHÚA, vì cớ các kẻ thù tôi,
   Xin hướng dẫn tôi bằng sự công chính của Ngài,
   Xin san bằng đường lối Ngài trước mặt tôi.
  9Vì nơi môi miệng chúng thiếu điều chân thật.
   Lòng chúng nó bại hoại,
  Cổ họng chúng nó như mồ mả mở toang,
   Lưỡi chúng nó đầy lời nịnh hót.
  10Lạy Đức Chúa Trời, xin trừng trị chúng nó,
   Hãy để chúng ngã trong mưu chước mình.
  Xin đuổi chúng đi, vì chúng phạm nhiều tội ác;
   Vì chúng đã phản nghịch cùng Ngài.
  11Nhưng tất cả những ai trú ẩn nơi Ngài sẽ mừng rỡ, ca hát mãi mãi.
   Xin bảo vệ họ để những người yêu mến danh Ngài được hân hoan trong Ngài.
  12Lạy CHÚA, vì chính Ngài ban phước cho người công chính;
   Lấy ơn bao phủ họ như cái khiên.