62

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Theo Điệu Giê-đu-thun

  1Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Đức Chúa Trời;
   Sự cứu rỗi tôi đến từ Ngài.
  2Chỉ một mình Ngài là vầng đá,
   Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi,
   Tôi sẽ không bị lay chuyển nhiều.
  3Các ngươi tấn công một người cho đến bao giờ?
   Tất cả các ngươi định sát hại người
   Như bức tường nghiêng, như hàng rào sắp ngã sao?
  4Thật vậy, chúng chỉ bàn mưu phá đổ địa vị cao của người,
   Chúng thích giả dối;
   Miệng thì chúc phúc nhưng lòng lại nguyền rủa. Sê-la
  5Linh hồn tôi được an bình nơi một mình Đức Chúa Trời,
   Vì tôi hy vọng nơi Ngài.
  6Chỉ một mình Ngài là núi đá,
   Là sự cứu rỗi và thành lũy của tôi, tôi sẽ không bị lay chuyển.
  7Sự cứu rỗi và vinh hiển của tôi ở nơi Đức Chúa Trời;
   Núi đá uy lực và nơi trú ẩn của tôi đều ở nơi Đức Chúa Trời.
  8Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài.
   Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài.
   Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta. Sê-la
  9Thật vậy, kẻ hạ lưu chỉ như hơi thở,
   Người thượng lưu chỉ là ảo tưởng.
  Đặt trên cân, chúng nhẹ bổng,
   Tất cả chúng nó đều nhẹ hơn hơi thở.
  10Chớ tin cậy vào bạo lực,
   Cũng đừng hy vọng hão huyền nơi trộm cướp,
  Dù sự giầu có gia tăng,
   Đừng để lòng vào đó.
  11Đức Chúa Trời có phán một lần,
   Tôi đã nghe điều này hai lần,
  Rằng: Quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời
   12Và lạy Chúa, tình yêu thương thuộc về Chúa.
  Vì chính Ngài sẽ báo trả cho mỗi người
   Tùy việc họ làm.