63

Thơ Đa-vít, Khi Người Ở Trong Sa Mạc Giu-đa.

  1Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi,
   Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài.
  Linh hồn tôi khát khao Chúa,
   Thể xác tôi mong ước Ngài
  Như mảnh đất khô khan,
   Nứt nẻ, không có nước.
  2Như tôi đã thấy Ngài trong nơi thánh,
   Để chiêm ngưỡng quyền năng và vinh quang Ngài.
  3Vì tình yêu thương của Ngài quý hơn mạng sống,
   Môi tôi sẽ ca ngợi Ngài.
  4Như vậy, tôi sẽ ca tụng Ngài trọn đời,
   Tôi sẽ nhân danh Ngài đưa tay lên cầu khẩn.
  5Linh hồn tôi được thết tiệc như ăn vật béo bổ,
   Môi miệng tôi sẽ hân hoan ca ngợi Ngài.
  6Khi nằm trên giường, tôi nhớ đến Ngài,
   Tôi suy gẫm về Ngài suốt canh khuya.
  7Vì Ngài đã giúp đỡ tôi,
   Nên dưới bóng cánh Ngài tôi sẽ ca hát vui vẻ.
  8Linh hồn tôi bám chặt lấy Ngài,
   Tay phải Ngài nâng đỡ tôi.
  9Nhưng những kẻ tìm hại mạng sống tôi,
   Sẽ sa xuống vực sâu dưới đất.
  10Chúng sẽ bị phó cho gươm giáo,
   Làm mồi cho chồn sói.
  11Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời.
   Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ tôn vinh Ngài.
   Vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.