65

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng, Bài Hát

  1Lạy Đức Chúa Trời tại Si-ôn,
   Thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài.
  2Lạy Đấng nghe lời cầu nguyện,
   Cả nhân loại sẽ đến cùng Ngài.
  3Về vấn đề gian ác, các sự vi phạm đã thắng hơn tôi,
   Nhưng Ngài tha thứ cho.
  4Phước cho người Ngài đã chọn
   Và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài.
  Chúng tôi sẽ thỏa nguyện với phúc lành của nhà Ngài,
   Tức là đền thánh Ngài.
  5Lạy Đức Chúa Trời cứu rỗi của chúng tôi,
   Ngài sẽ đáp lời chúng tôi bằng sự công chính qua những việc diệu kỳ.
  Ngài là sự tin cậy của mọi người ở tận cùng trái đất
   Cũng như ở vùng biển cả xa xăm.
  6Ngài dùng quyền năng thiết lập núi non,
   Vì Ngài nai nịt bằng sức mạnh.
  7Ngài dẹp yên biển động,
   Sóng gió ầm ầm
   Cùng các dân xáo động.
  8Những người ở nơi xa xôi cùng tận trái đất thấy dấu lạ của Ngài đều sợ hãi.
   Ngài làm rạng đông và hoàng hôn cho những vùng ở chân trời, góc bể
   Đều reo hò vui vẻ.
  9Ngài chăm sóc đất,
   Làm cho đất mầu mỡ và rất phì nhiêu.
  Dòng suối Đức Chúa Trời đầy nước,
   Ngài cung cấp thóc lúa.
   Ngài chuẩn bị đất bằng cách:
  10Tưới nước các luống cầy,
   Ban bằng những mô đất.
  Ngài ban mưa rào thấm nhuần đất đai,
   Chúc lành cho hoa quả lớn lên.
  11Ngài đội mão triều phúc lành cho năm,
   Các lối Ngài đi qua đượm nhuần mầu mỡ.
  12Các đồng cỏ nơi sa mạc được xanh tươi,
   Và các đồi núi đầy dẫy sự vui mừng.
  13Các bầy chiên tràn ngập đồng cỏ,
   Thóc lúa bao phủ các thung lũng,
   Chúng cùng nhau reo hò, ca hát.