69

Thơ Đa-vít Theo Điệu Hoa Huệ, Cho Nhạc Trưởng

  1Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài cứu vớt tôi,
   Vì các dòng nước đã tràn đến linh hồn tôi.
  2Tôi bị lún trong bùn sâu,
   Không nơi tựa chân.
  Tôi đã đến chỗ nước sâu
   Và dòng nước lũ tràn ngập tôi.
  3Tôi kêu cứu đến kiệt sức,
   Cổ họng tôi đau rát.
  Mắt tôi mòn mỏi
   Vì trông đợi Đức Chúa Trời tôi.
  4Những kẻ ghét tôi vô cớ
   Nhiều hơn tóc trên đầu tôi.
  Những kẻ thù ghét tôi vô cớ,
   Những kẻ muốn hủy diệt tôi thật là mạnh thay.
  Tôi buộc phải bồi thường,
   Vật tôi không ăn cắp.
  5Lạy Đức Chúa Trời, Ngài biết sự dại dột của tôi,
   Những tội lỗi tôi đã phạm không giấu được Ngài.
  6Lạy Chúa là CHÚA Vạn Quân, xin đừng để những người trông cậy Ngài
   Phải hổ thẹn vì tôi.
   Lạy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,
  Xin chớ để những người tìm kiếm Ngài
   Phải nhục nhã vì tôi.
  7Ấy là vì Ngài mà tôi mang điều nhục nhã,
   Mặt tôi bị phủ đầy sự khinh bỉ.
  8Tôi đã trở nên một người xa lạ đối với anh em tôi,
   Một người ngoại quốc đối với anh em cùng một mẹ.
  9Vì lòng nhiệt thành về nhà Chúa đã ăn nuốt tôi,
   Những lời sỉ nhục mà người ta lăng nhục Ngài đã đổ xuống trên tôi.
  10Dù khi linh hồn tôi khóc lóc
   Và kiêng ăn thì điều đó cũng trở thành cớ để tôi bị lăng nhục.
  11Dù khi tôi mặc vải thô tang chế
   Thì tôi cũng trở nên trò cười cho chúng.
  12Những người ngồi nơi cổng thành chế giễu tôi,
   Tôi thành đề tài câu hát của kẻ say sưa.
  13Lạy CHÚA, còn tôi, vào lúc Ngài gia ân,
   Tôi cầu nguyện cùng Ngài.
  Lạy Đức Chúa Trời, vì tình yêu thương lớn lao, và sự giải cứu chắc chắn của Ngài,
   Xin đáp lời tôi.
  14Xin cứu tôi khỏi vũng bùn,
   Xin đừng để tôi bị lún,
  Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ ghét tôi
   Và khỏi vùng nước sâu.
  15Xin chớ để dòng nước lũ tràn ngập tôi,
   Vực sâu không nuốt sống tôi
   Và miệng huyệt mả không lấp lại trên tôi.
  16Lạy CHÚA, vì tình yêu thương tốt lành của Ngài, xin đáp lời tôi,
   Vì lòng thương xót dồi dào của Ngài, xin quay lại cùng tôi.
  17Xin chớ lánh mặt cùng tôi tớ Ngài, vì tôi đang lâm cảnh hoạn nạn,
   Xin mau mau đáp lời tôi.
  18Xin hãy lại gần tôi, cứu chuộc linh hồn tôi.
   Xin giải phóng tôi khỏi kẻ thù nghịch.
  19Chính Ngài biết những điều nhục nhã, sự hổ thẹn và sự sỉ nhục của tôi.
   Tất cả các kẻ thù tôi đều ở trước mặt Chúa.
  20Tôi thật đau khổ,
   Lòng tôi tan nát vì nhục nhã.
  Tôi mong được cảm thông nhưng không có,
   Tôi tìm người an ủi nhưng không gặp.
  21Chúng nó cho tôi cỏ đắng làm thức ăn
   Và khi tôi khát chúng cho tôi uống giấm.
  22Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở thành bẫy tròng,
   Bữa ăn bình an của chúng trở thành lưới sập.
  23Nguyện mắt chúng nó bị mờ tối, không thấy được nữa,
   Lưng chúng nó bị run rẩy luôn luôn.
  24Xin cơn phẫn nộ Ngài đổ trên chúng,
   Nguyện cơn giận dữ Ngài bắt lấy chúng.
  25Nguyện chỗ ở của chúng bị hoang phế,
   Không ai ở trong trại chúng.
  26Vì chúng nó ngược đãi những người Ngài đã đánh
   Và thuật lại nỗi đau đớn của những người Ngài làm cho bị thương.
  27Xin buộc tội chúng, hết tội này đến tội khác,
   Xin đừng cho chúng hưởng sự công chính của Ngài.
  28Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống
   Và không được ghi tên với người công chính.
  29Còn tôi thì bị khốn khổ và đau đớn. Lạy Đức Chúa Trời,
   Nguyện sự cứu rỗi của Ngài đặt tôi lên nơi cao.
  30Tôi sẽ ca ngợi danh Đức Chúa Trời bằng bài ca
   Và dùng lời cảm tạ tán dương Ngài.
  31Điều ấy đẹp lòng CHÚA hơn là dâng hiến bò,
   Dù là bò đực có sừng và móng rẽ.
  32Những kẻ khốn cùng sẽ trông thấy và vui mừng.
   Hỡi những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, lòng các ngươi sẽ được khuyến khích.
  33Vì CHÚA nghe kẻ nghèo khó
   Và không khinh bỉ những người của Ngài đang bị tù.
  34Hỡi trời, đất, biển và tất cả sinh vật trong đó,
   Hãy ca ngợi Ngài.
  35Vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Si-ôn
   Và xây lại các thành Giu-đa.
  Rồi dân Ngài sẽ ở đó và chiếm hữu nó.
   36Dòng dõi của tôi tớ Ngài sẽ thừa hưởng đất ấy
   Và những người yêu mến danh Ngài sẽ cư ngụ tại đó.