6

Thơ Đa-vít Cho Nhạc Trưởng Có Đàn Dây Phụ Họa, Cung Bậc Trầm

  1Lạy CHÚA, trong cơn giận, xin Ngài đừng quở trách tôi,
   Trong cơn thịnh nộ, xin Ngài chớ trừng phạt tôi.
  2Lạy CHÚA, xin thương xót tôi vì tôi suy tàn,
   Lạy CHÚA, xin chữa lành tôi vì xương cốt tôi run rẩy.
  3Linh hồn tôi vô cùng run sợ!
   Lạy CHÚA, còn Ngài, cho đến bao giờ?
  4Lạy CHÚA, xin hãy trở lại và giải cứu linh hồn tôi,
   Xin cứu rỗi tôi vì tình yêu thương của Chúa.
  5Vì trong sự chết người ta không còn nhớ đến Ngài.
   Nơi Âm Phủ ai sẽ ca ngợi Ngài?
  6Tôi kiệt sức vì than thở.
   Đêm đêm giường tôi ngập tràn dòng lệ,
   Chõng tôi ướt đẫm nước mắt.
  7Mắt tôi mờ yếu vì sầu khổ,
   Trở nên mòn mỏi vì những kẻ thù địch tôi.
  8Hãy lìa xa ta, hết thảy kẻ làm ác.
   Vì CHÚA đã nghe tiếng khóc ta.
  9CHÚA đã nghe lời cầu xin ta.
   CHÚA nhận lời ta cầu nguyện.
  10Tất cả kẻ thù tôi sẽ hổ thẹn và khiếp sợ lắm,
   Chúng sẽ vội vàng tháo lui trong hổ thẹn.