71

Mong Đợi Hành Động Công Chính Của Chúa

  1Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài,
   Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,
  2Xin giải cứu và giải nguy cho tôi bằng sự công chính của Ngài.
   Xin hãy nghiêng tai nghe tôi và cứu rỗi tôi.
  3Xin Ngài hãy làm núi đá trú ẩn cho tôi
   Để tôi luôn luôn đến đó.
  Xin ra lệnh cứu tôi
   Vì Ngài là tảng đá và thành lũy của tôi.
  4Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin giải cứu tôi khỏi bàn tay kẻ ác,
   Khỏi sự nắm giữ của kẻ bất chính và người tàn bạo.
  5Vì, lạy Chúa, Ngài là hy vọng của tôi;
   Lạy CHÚA, Ngài là niềm tin cậy của tôi từ khi niên thiếu.
  6Tôi nương tựa nơi Ngài từ khi sinh ra,
   Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi.
   Tôi sẽ luôn luôn ca ngợi Ngài.
  7Tôi như một điềm lạ cho nhiều người,
   Nhưng chính Ngài là nơi trú ẩn kiên cố của tôi.
  8Hằng ngày miệng tôi đầy lời ca ngợi
   Và tôn vinh Ngài.
  9Xin chớ xua đuổi tôi trong lúc già nua,
   Xin đừng từ bỏ tôi khi sức lực tôi suy yếu.
  10Vì các kẻ thù nói nghịch tôi,
   Những kẻ rình hại mạng sống tôi cùng nhau bàn mưu.
  11Chúng nói: Đức Chúa Trời đã từ bỏ nó,
   Hãy đuổi theo và bắt lấy
   Vì không ai giải cứu nó đâu.
  12Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ ở xa tôi,
   Đức Chúa Trời tôi ôi, xin mau mau giúp đỡ tôi.
  13Nguyện những kẻ tố cáo tôi
   Phải bị hổ thẹn và tiêu diệt.
   Nguyện những kẻ tìm hại tôi phải bị phủ đầy nhục nhã và khinh bỉ.
  14Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọng
   Và tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn.
  15Hằng ngày miệng tôi sẽ thuật lại sự công chính
   Và cứu rỗi của Ngài
   Dù tôi không biết số lượng.
  16Tôi sẽ đến trong quyền năng của CHÚA,
   Tôi sẽ làm cho người ta ghi nhớ sự công chính của Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi.
  17Lạy Đức Chúa Trời, từ khi niên thiếu Ngài đã dạy tôi,
   Và cho đến nay tôi vẫn công bố những việc diệu kỳ của Ngài.
  18Lạy Đức Chúa Trời, dù khi tôi già nua, tóc bạc,
   Xin đừng từ bỏ tôi,
  Cho đến khi tôi công bố năng lực của Ngài cho thế hệ mai sau
   Và quyền năng của Ngài cho mọi người sẽ đến.
  19Lạy Đức Chúa Trời, sự công chính của Ngài cao đến tận trời,
   Ngài đã làm những việc vĩ đại.
   Lạy Đức Chúa Trời, ai giống như Ngài?
  20Ngài đã cho tôi kinh nghiệm nhiều gian lao cay đắng.
   Ngài sẽ phục hồi đời sống tôi,
   Ngài sẽ đem tôi lên khỏi vực sâu lòng đất.
  21Ngài sẽ tăng thêm vinh dự cho tôi,
   Ngài sẽ trở lại an ủi tôi.
  22Lạy Đức Chúa Trời tôi, tôi cũng sẽ dùng đàn hạc ca ngợi Ngài
   Chúc tôn sự chân thật của Ngài,
  Lạy Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên,
   Tôi sẽ lấy đàn lia ca tụng Ngài.
  23Môi miệng tôi và cả linh hồn tôi
   Mà Ngài đã cứu chuộc sẽ reo hò vui vẻ
   Khi tôi ca tụng Ngài.
  24Hằng ngày lưỡi tôi cũng sẽ nói lên sự công chính của Ngài,
   Vì những kẻ tìm hại tôi đã bị hổ thẹn và nhục nhã rồi.