73

Thánh Thi A-sáp

  1Đức Chúa Trời thật là tốt lành đối với Y-sơ-ra-ên
   Và đối với những người có lòng trong sạch.
  2Còn tôi, khi chân tôi gần muốn vấp,
   Các bước tôi suýt trượt ngã.
  3Vì khi tôi thấy kẻ ác thịnh vượng
   Thì ganh tị với kẻ kiêu ngạo.
  4Vì chúng nó không bị đau đớn khi qua đời,
   Thân thể chúng mập mạnh.
  5Chúng nó không gặp gian nan như người ta,
   Cũng không bị tai họa như người khác.
  6Cho nên chúng lấy sự kiêu ngạo làm dây chuyền vàng đeo nơi cổ
   Và lấy bạo lực làm áo dài mặc che thân.
  7Mắt chúng nó híp lại vì mập phì,
   Lòng chúng nó tràn đầy sự ngu dại.
  8Chúng nhạo báng, ăn nói độc ác,
   Chúng huênh hoang đe dọa đàn áp người ta.
  9Miệng nói nghịch thiên thượng,
   Lưỡi nói hành thế nhân.
  10Cho nên dân chúng quay lại theo chúng nó,
   Chấp nhận nhiều điều chúng đề ra.
  11Chúng nói rằng: “Làm sao Đức Chúa Trời hiểu nổi,
   Thể nào Đấng Chí Cao biết được?”
  12Những kẻ ác là như thế;
   Chúng luôn luôn yên ổn, giầu có càng thêm lên.
  13Thật uổng công cho tôi cứ giữ lòng trong sạch,
   Rửa tay trong sự vô tội.
  14Vì hằng ngày tôi bị tai họa,
   Mỗi buổi sáng tôi bị trừng phạt.
  15Nếu tôi nói rằng: Tôi sẽ tuyên bố như thế,
   Thì tôi đã phạm tội bất trung với thế hệ con dân Ngài.
  16Nhưng khi tôi suy gẫm để hiểu thấu điều ấy,
   Thì nó là nan đề khó giải cho tôi.
  17Cho đến khi tôi vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời,
   Thì tôi nhận ra kết cuộc của chúng.
  18Thật vậy, Ngài đặt chúng tại nơi trơn trợt,
   Ngài làm chúng sụp ngã xuống chỗ diệt vong.
  19Thể nào chúng bị hủy diệt trong giây phút,
   Chúng nó bị càn quét trong sự kinh hoàng.
  20Lạy Chúa, như cơn mộng sau khi tỉnh giấc thế nào,
   Thì Ngài sẽ quên hình bóng chúng
   Khi Ngài thức dậy thể ấy.
  21Vì khi tâm hồn tôi cay đắng,
   Lòng dạ tôi đớn đau,
  22Thì tôi ngu dại, thiếu hiểu biết,
   Tôi như thú vật trước mặt Ngài.
  23Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục khắng khít với Ngài,
   Và Ngài nắm lấy tay phải tôi.
  24Ngài dùng sự giáo huấn để hướng dẫn tôi,
   Và sau đó tiếp nhận tôi trong vinh quang.
  25Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa.
   Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.
  26Tâm hồn và thể xác tôi có thể tàn tạ,
   Nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi
   Và là phần cơ nghiệp của tôi muôn đời.
  27Vì kìa, những kẻ xa cách Ngài sẽ bị hư vong,
   Ngài sẽ hủy diệt tất cả những kẻ bất trung với Ngài.
  28Còn tôi, thật là phúc lành cho tôi được ở gần Đức Chúa Trời,
   Tôi đã nhờ CHÚA làm nơi trú ẩn của tôi
   Để tôi công bố mọi công việc Ngài.