74

Thơ A-sáp Để Dạy Dỗ

  1Lạy Đức Chúa Trời, sao Ngài từ bỏ chúng tôi mãi mãi,
   Sao Ngài nổi giận cùng đàn chiên của đồng cỏ Ngài?
  2Xin nhớ lại dân Ngài, là dân Ngài đã mua chuộc từ ngàn xưa,
   Chi tộc đã được Ngài cứu chuộc, để làm cơ nghiệp của Ngài.
   Xin nhớ lại núi Si-ôn này, nơi Ngài đã ngự.
  3Xin hãy bước chân đến chỗ đổ nát hoàn toàn,
   Mà kẻ thù đã hủy phá tất cả trong đền thánh.
  4Các kẻ thù đã gầm thét giữa nơi thờ phượng Ngài,
   Chúng đã dựng cờ lên làm dấu hiệu.
  5Chúng nó giống như kẻ
   Giơ rìu lên chặt cây.
  6Rồi chúng dùng dao và búa đập bể
   Các trần gỗ chạm khắc.
  7Chúng lấy lửa thiêu hủy đền thánh Ngài đến tận đất,
   Chúng làm cho nơi danh Ngài ngự thành ô uế.
  8Chúng tự bảo trong lòng rằng: “Chúng ta sẽ đè bẹp.”
   Chúng thiêu đốt mọi nơi thờ phượng Đức Chúa Trời trên đất.
  9Chúng tôi không thấy dấu hiệu,
   Cũng không còn tiên tri nào;
   Không ai trong chúng tôi biết việc này kéo dài bao lâu nữa.
  10Lạy Đức Chúa Trời, kẻ thù sẽ chế giễu cho đến bao giờ?
   Kẻ nghịch sẽ nhục mạ danh Ngài mãi sao?
  11Sao Ngài rút tay lại, tức là tay phải Ngài?
   Xin hãy giang tay ra khỏi lòng và hủy diệt chúng.
  12Nhưng Đức Chúa Trời là vua của tôi từ ngàn xưa,
   Ngài thực hiện các sự giải cứu khắp trên đất.
  13Chính Ngài bởi quyền năng mình phân rẽ biển cả,
   Đập bể đầu quái vật dưới nước.
  14Chính Ngài chà nát đầu Lê-vi-a-than,
   Ban chúng làm đồ ăn cho dân trong sa mạc.
  15Chính Ngài khai nguồn, mở suối nước,
   Ngài làm khô cạn dòng sông đang chảy.
  16Ban ngày thuộc về Ngài, ban đêm cũng thuộc về Ngài.
   Ngài đã thiết lập mặt trời và các tinh tú.
  17Ngài phân định tất cả bờ cõi trên đất,
   Lập ra mùa hè, mùa đông.
  18Lạy CHÚA, xin nhớ điều này:
   Kẻ thù chế giễu, dân ngu dại sỉ vả danh Ngài.
  19Xin đừng trao mạng sống chim bồ câu của Chúa cho thú dữ;
   Xin đừng quên mạng sống những kẻ cùng khốn của Chúa đời đời.
  20Xin nhớ đến giao ước Ngài
   Vì những nơi tối tăm trong xứ đầy những sự bạo tàn.
  21Xin chớ để kẻ bị đàn áp chịu xấu hổ;
   Nguyện những kẻ khốn cùng và nghèo khổ ca tụng danh Ngài.
  22Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng lên, bênh vực cho lý do của Ngài.
   Xin nhớ rằng những kẻ ngu dại xúc phạm đến Ngài mỗi ngày.
  23Xin đừng quên tiếng của các kẻ thù Ngài,
   Là tiếng gầm thét không ngừng nổi lên chống lại Ngài.