76

Thánh Thi Của A-sáp. Bài Ca Cho Nhạc Trưởng, Dùng Với Nhạc Cụ Bằng Dây.

  1Nơi Giu-đa người ta biết rõ Đức Chúa Trời;
   Danh Ngài thật vĩ đại trong Y-sơ-ra-ên.
  2Đền tạm của Ngài ở Sa-lem;
   Nơi ở của Ngài là Si-ôn.
  3Tại đó Ngài bẻ gãy cung tên lửa,
   Khiên, gươm giáo và vũ khí chiến tranh. Sê-la.
  4Ngài rực rỡ uy nghi
   Trên núi chiến thắng.
  5Những kẻ gan dạ đã bị tước đoạt khí giới;
   Chúng chìm vào giấc ngủ đời đời;
  Mọi kẻ mạnh mẽ của chúng
   Đều không nhấc nổi tay mình lên.
  6Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Ngài quở trách,
   Ngựa và xe chiến mã đều ngã chết.
  7Lạy Chúa, chính Ngài thật đáng sợ!
   Ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài khi Ngài nổi giận?
  8Từ trời cao Ngài tuyên bố phán quyết;
   Đất run sợ và im lặng,
  9Khi Đức Chúa Trời đứng dậy phán xét
   Để giải cứu tất cả những kẻ khốn cùng trên đất. Sê-la
  10Thật vậy, ngay cả cơn giận của loài người cũng làm Chúa được ca ngợi;
   Những kẻ sống sót qua cơn giận sẽ hành hương dự lễ.
  11Hãy khấn nguyện và hoàn thành lời khấn nguyện với CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.
   Hỡi mọi dân tộc chung quanh Ngài,
   Hãy dâng cống lễ cho Đấng đáng kính sợ.
  12Ngài vứt bỏ sự kiêu căng của những kẻ cai trị;
   Khiến các vua trên đất đều kính sợ Ngài.