7

Người Hát Cho CHÚA Về Những Việc Của Cút, Người Bên-gia-min.

  1Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi, tôi ẩn náu nơi Ngài.
   Xin cứu tôi khỏi mọi kẻ săn đuổi tôi và giải cứu tôi.
  2Kẻo như sư tử,
   Chúng cắn xé tôi.
  3Lạy CHÚA, là Đức Chúa Trời tôi,
   Nếu tôi đã làm điều ấy, nếu tay tôi đã làm điều ác.
  4Nếu tôi đã lấy ác trả cho bạn tôi,
   Và cướp của kẻ thù tôi vô cớ.
  5Thì hãy để kẻ thù săn đuổi và bắt lấy tôi,
   Giày đạp mạng sống tôi dưới đất,
   Và chôn vùi vinh dự tôi nơi bụi cát.
  6Lạy CHÚA, trong cơn giận xin hãy đứng dậy,
   Xin hãy đứng lên nghịch cùng cơn giận của kẻ thù tôi.
   Lạy Đức Chúa Trời tôi, xin thức dậy và truyền sự đoán xét.
  7Hỡi hội các dân, hãy tụ họp quanh Ngài.
   Từ nơi cao, xin Ngài sẽ trở lại trên chúng.
   8CHÚA đoán xét các dân.
  Lạy CHÚA, xin xét xử tôi theo sự công chính tôi,
   Và theo sự liêm chính trong lòng tôi.
  9Nguyện sự gian ác của kẻ dữ chấm dứt,
   Nhưng Ngài vững lập người công chính.
   Lạy Đức Chúa Trời công chính, Ngài là Đấng dò xét lòng dạ con người.
  10Đức Chúa Trời là thuẫn của tôi.
   Ngài cứu rỗi người có lòng ngay thẳng.
  11Đức Chúa Trời là Đấng phán xét chí công.
   Nhưng Đức Chúa Trời cũng đe dọa mỗi ngày.
  12Nếu một người không ăn năn,
   Thì Ngài sẽ mài gươm,
   Giương cung sẵn sàng.
  13Ngài chuẩn bị sẵn vũ khí chết người cho hắn.
   Ngài châm các mũi tên lửa cháy phừng.
  14Kìa, nó thai nghén điều dữ,
   Cưu mang điều ác và sinh ra gian dối.
  15Nó đào hố rồi khoét cho sâu.
   Nhưng lại té xuống hố mà nó đã đào.
  16Điều ác nó làm lại đổ trên đầu nó.
   Bạo lực của nó cũng giáng xuống đầu nó.
  17Tôi sẽ cảm tạ CHÚA vì đức công chính Ngài.
   Tôi sẽ ca ngợi danh CHÚA, là Đấng Chí Cao.