88

Thơ Dạy Dỗ Của Hê-man, Người Ếch-ra-hit.

  1Kính lạy CHÚA, Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi;
   Suốt ngày đêm, tôi cầu khẩn trước mặt Ngài.
  2Nguyện lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Chúa;
   Xin Ngài nghiêng tai nghe lời cầu khẩn của tôi.
  3Vì linh hồn tôi đầy những hoạn nạn;
   Mạng sống tôi bị đưa xuống gần Âm Phủ.
  4Tôi bị xem như những người sắp đi xuống huyệt mả;
   Tôi như người không còn sức lực;
  5Như người bị bỏ riêng giữa những người chết,
   Như người bị giết nằm trong mộ phần,
  Kẻ mà Chúa không còn nhớ đến nữa;
   Là người bị dứt bỏ khỏi bàn tay chăm sóc của Ngài.
  6Ngài đã đặt tôi tận đáy vực sâu,
   Nơi tối tăm và sâu thẳm.
  7Cơn thịnh nộ Ngài đè nặng trên tôi;
   Những cơn sóng của Ngài tràn ngập tôi. Sê-la
  8Ngài làm những kẻ quen biết tôi xa lánh tôi;
   Ngài làm tôi thành vật ghê tởm cho họ.
  Tôi bị vây kín, không lối thoát ra.
   9Mắt tôi mòn mỏi vì sầu khổ;
  Lạy CHÚA, suốt ngày tôi cầu khẩn Ngài,
   Tôi giơ tay cầu xin Ngài.
  10Ngài há có làm phép lạ cho người chết ư?
   Há bóng ma nào đứng dậy ca ngợi Ngài sao? Sê-la.
  11Tình yêu thương của Ngài nào có được công bố nơi mồ mả,
   Sự thành tín Ngài nào ở chỗ hủy diệt chăng?
  12Các phép lạ của Ngài có được biết đến ở nơi âm giới tối tăm sao?
   Và những việc công chính của Ngài có được biết đến ở vùng đất bị quên lãng chăng?
  13Còn tôi, lạy CHÚA, tôi kêu cầu Ngài;
   Mỗi buổi sáng lời cầu nguyện tôi đến trước mặt Ngài.
  14Lạy CHÚA, sao Ngài từ bỏ tôi?
   Sao Ngài lánh mặt Ngài cùng tôi?
  15Từ thời niên thiếu tôi đã bị đau khổ và hòng chết;
   Tôi bị kinh hoàng và tuyệt vọng.
  16Cơn thịnh nộ Ngài tràn ngập tôi,
   Cơn kinh hoàng của Ngài hủy diệt tôi.
  17Suốt ngày những điều ấy vây quanh tôi như nước lũ,
   Chúng bao phủ tôi mọi bề.
  18Chúa khiến bè bạn và người thân yêu xa lánh tôi;
   Bóng tối tăm trở thành bạn hữu thân cận.