89

Thơ Dạy Dỗ Của Ê-than, Người Ếch-ra-hit

  1Tôi sẽ ca ngợi tình yêu thương của CHÚA mãi mãi;
   Miệng tôi sẽ công bố sự thành tín của Ngài đời đời.
  2Vì tôi nói rằng tình yêu thương của Ngài được thiết lập đời đời;
   Sự thành tín của Ngài vững chắc như các tầng trời.
  3Ta đã lập giao ước với người được chọn;
   Ta đã thề với Đa-vít, tôi tớ ta rằng:
  4Ta sẽ lập dòng dõi ngươi làm vua mãi mãi;
   Ta sẽ xây dựng ngôi ngươi vững chắc đời đời. Sê-la
  5Lạy CHÚA, các tầng trời ca ngợi các phép lạ của Ngài;
   Sự thành tín của Ngài cũng được ca ngợi giữa hội các thánh.
  6Vì ai ở trên trời có thể so sánh cùng CHÚA?
   Có ai trong vòng các thần giống như CHÚA?
  7Là Đức Chúa Trời đáng kính sợ giữa hội đồng các thánh;
   Là Đấng vĩ đại và kinh hoàng hơn tất cả những kẻ chung quanh Ngài.
  8Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân, ai quyền năng giống như Chúa?
   Sự thành tín của Ngài bao quanh Ngài.
  9Chính Ngài thống trị cả biển động;
   Khi sóng lớn dâng lên, Ngài làm cho lặng xuống.
  10Chính Ngài chà đạp Ra-háp như một xác chết;
   Ngài dùng cánh tay quyền năng của mình đánh tan các kẻ thù Ngài.
  11Các tầng trời thuộc về Ngài, đất cũng thuộc về Ngài;
   Ngài đã sáng lập thế giới và mọi vật trong ấy.
  12Ngài đã sáng tạo phương bắc, phương nam;
   Núi Tha-bô và núi Hẹt-môn đều hân hoan ca ngợi danh Ngài.
  13Ngài có cánh tay quyền năng, bàn tay Ngài có sức mạnh;
   Tay phải Ngài giương cao.
  14Đức công chính và lẽ công bình là nền tảng của ngôi Ngài;
   Tình yêu thương và lòng thành tín đi trước mặt Ngài.
  15Phước cho dân tộc nào biết được tiếng reo hò trong lễ hội ca ngợi Ngài;
   Lạy CHÚA, họ sẽ bước đi trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài.
  16Hằng ngày họ vui mừng trong danh Ngài
   Và nhờ sự công chính của Ngài họ được nâng cao lên.
  17Vì Ngài là sự vinh hiển và sức mạnh của họ;
   Nhờ ơn Ngài, sừng chúng tôi được giương cao.
  18Vì CHÚA là cái khiên bảo vệ chúng tôi;
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vua chúng tôi.
  19Từ xưa, trong một khải tượng Ngài đã phán cùng các tôi tớ thánh Ngài; Ngài phán:
   Ta đã giúp sức cho một dũng sĩ,
   Ta đã tôn cao người ta chọn từ trong dân.
  20Ta đã tìm thấy Đa-vít, tôi tớ Ta;
   Ta đã xức dầu thánh Ta cho người.
  21Tay ta sẽ nâng đỡ người;
   Cánh tay Ta sẽ thêm sức cho người.
  22Kẻ thù sẽ không thể áp bức người;
   Kẻ ác cũng không thể làm người nhục nhã đau khổ.
  23Ta sẽ đập tan kẻ thù trước mặt người,
   Và đánh ngã những kẻ ghét người.
  24Lòng thành tín và yêu thương của Ta sẽ ở cùng người
   Và nhờ danh Ta sừng người sẽ được giương cao.
  25Ta sẽ cho tay người kiểm soát biển cả
   Và tay phải người kiểm soát các sông.
  26Người sẽ gọi ta: Ngài là cha tôi,
   Đức Chúa Trời tôi và là tảng đá cứu rỗi của tôi.
  27Ta sẽ cử người làm con trưởng nam,
   Vị vua vĩ đại hơn tất cả các vua trên đất.
  28Ta sẽ giữ tình yêu thương ta cho người mãi mãi
   Và giao ước Ta với người sẽ vững bền.
  29Ta sẽ lập dòng dõi người làm vua đời đời,
   Và ngôi người sẽ như các ngày của trời.
  30Nếu con cháu người từ bỏ Kinh Luật của Ta
   Và không đi theo sắc lệnh của Ta;
  31Nếu chúng nó vi phạm các quy luật Ta
   Và không giữ những điều răn Ta;
  32Thì Ta sẽ lấy trượng phạt đòn sự vi phạm của chúng nó
   Và dùng roi mà phạt sự gian ác của chúng.
  33Nhưng Ta sẽ không bỏ tình yêu thương Ta đối với người,
   Và không phản bội sự thành tín Ta cùng người.
  34Ta sẽ không vi phạm giao ước Ta
   Và không thay đổi lời môi miệng Ta đã phán.
  35Ta đã thề một lần đầy đủ cả, nhân danh sự thánh khiết của Ta,
   Và không nói dối cùng Đa-vít.
  36Dòng dõi người sẽ tồn tại mãi mãi;
   Ngôi người sẽ lâu dài như mặt trời trước mặt Ta;
  37Như mặt trăng được thiết lập đời đời,
   Như bằng chứng trung tín trên bầu trời. Sê-la
  38Nhưng Ngài đã khước từ, đã ruồng bỏ;
   Ngài đã tức giận cùng người được xức dầu của Ngài.
  39Ngài ghê tởm giao ước với tôi tớ Ngài;
   Ngài ném mão triều người xuống đất bùn ô uế.
  40Ngài phá đổ mọi bức tường của người
   Và làm thành trì người đổ nát.
  41Mọi kẻ qua lại trên đường cướp giật người;
   Những người xung quanh khinh bỉ người.
  42Ngài nâng tay phải kẻ thù người lên;
   Ngài làm mọi kẻ thù nghịch người vui vẻ.
  43Thật vậy, Ngài đã xoay ngược lưỡi gươm của người,
   Không giúp người đứng vững trong trận chiến.
  44Ngài loại bỏ sự huy hoàng của người
   Ném ngôi người xuống đất.
  45Ngài đã cắt ngắn những ngày tuổi trẻ của người
   Và bao phủ người bằng nhục nhã. Sê-la
  46Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ lánh mặt đời đời ư?
   Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa đến bao giờ?
  47Xin hãy nhớ đời sống tôi ngắn ngủi là bao!
   Ngài đã tạo nên tất cả loài người là hư ảo sao?
  48Ai là người sống mãi mà không thấy sự chết?
   Ai sẽ giải cứu mạng sống mình khỏi tay tử thần?Sê-la
  49Lạy Chúa, tình yêu thương của Ngài từ xưa
   Mà Ngài đã lấy lòng thành tín thề cùng Đa-vít ở đâu rồi?
  50Lạy Chúa, xin hãy nhớ sự sỉ nhục tôi tớ Chúa phải chịu;
   Tôi đã mang trong lòng tất cả sự sỉ nhục từ nhiều dân tộc;
  51Là sỉ nhục, lạy CHÚA, mà kẻ thù Ngài đã dùng để nhục mạ;
   Chúng đã nhục mạ những bước chân của người được Chúa xức dầu.
  52Lạy CHÚA, đáng ca ngợi Ngài đời đời!