8

Thơ Đa-vít Làm Cho Nhạc Trưởng Dùng Cho Đàn “Ghít-ti”

  1Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi.
   Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.
  Sự huy hoàng Ngài
   Vượt cả các tầng trời.
  2Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú,
   Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình,
  Ngài làm cho kẻ thù nghịch
   Và người báo thù phải im lặng.
  3Khi tôi nhìn các tầng trời,
   Là công việc của ngón tay Ngài;
   Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập.
  4Loài người là gì mà Ngài nhớ đến?
   Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó?
  5Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút.
   Ban cho con người vinh quang và tôn trọng.
  6Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên,
   Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người.
  7Cả loài chiên lẫn bò
   Cùng tất cả dã thú,
  8Chim trời, cá biển
   Và những vật bơi lội trong các thủy lộ.
  9Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi.
   Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.