91

Đức Chúa Trời Là Đấng Bảo Vệ Chúng Ta

  1Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao
   Sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.
  2Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,
   Tôi tin cậy nơi Ngài.
  3Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi thoát khỏi bẫy chim,
   Thoát khỏi dịch lệ hủy diệt.
  4Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi
   Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn.
   Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.
  5Ngươi sẽ không sợ sự kinh hoàng vào ban đêm
   Hay tên bắn lúc ban ngày;
  6Hoặc dịch lệ lan đến trong tối tăm
   Hay sự hủy diệt tàn phá lúc giữa trưa.
  7Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi,
   Hàng vạn người ngã bên phải ngươi,
   Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi.
  8Ngươi chỉ lấy mắt nhìn xem
   Và sẽ thấy kẻ ác bị báo trả.
  9Lạy Chúa, vì Ngài là nơi trú ẩn của tôi,
   Lạy Đấng Chí Cao, Ngài đã lập nơi cư trú của Ngài;
  10Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi
   Và tai họa sẽ không đến gần nhà ngươi.
  11Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi,
   Bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi.
  12Thiên sứ sẽ nâng đỡ ngươi trên tay
   Để chân ngươi không vấp phải hòn đá.
  13Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang;
   Còn sư tử tơ và rắn độc ngươi sẽ giày đạp dưới chân.
  14Vì người yêu mến Ta nên ta giải cứu người;
   Vì người biết danh Ta nên ta bảo vệ người.
  15Người sẽ cầu khẩn Ta, Ta sẽ trả lời người;
   Gặp lúc gian truân Ta sẽ ở cùng người,
   Giải cứu người và làm vinh hiển người.
  16Ta sẽ cho người thỏa dạ sống lâu
   Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi Ta.