95

Hãy Thờ Phượng Và Quy Phục Đấng Tạo Hóa

  1Hãy đến ca hát tán dương CHÚA;
   Hãy hân hoan reo hò cho Chúa là vầng đá cứu rỗi chúng ta.
  2Hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ;
   Hãy hân hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài.
  3Vì CHÚA là Đức Chúa Trời vĩ đại;
   Ngài là vua vĩ đại hơn tất cả các thần.
  4Ngài nắm trong tay các vực sâu của quả đất;
   Những đỉnh cao của núi non cũng thuộc về Ngài.
  5Biển cả thuộc về Ngài vì Ngài làm ra chúng;
   Lục địa cũng do tay Ngài tạo nên.
  6Hãy đến, cúi đầu và thờ phượng Ngài;
   Hãy quỳ gối trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa chúng ta.
  7Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng ta;
   Chúng ta là con dân mà ngài chăn giữ,
   Là đàn chiên mà tay Ngài bảo vệ.
  Ngày nay, ước gì các ngươi nghe tiếng Ngài!
   8Các ngươi chớ cứng lòng như tại Mê-ri-ba,
   Như ngày ấy tại Ma-sa trong sa mạc;
  9Khi tổ tiên các ngươi thử Ta; chúng thách thức Ta
   Dù đã thấy công việc Ta làm.
  10Trong bốn mươi năm Ta chán ghét thế hệ ấy;
   Ta bảo: Chúng nó là một dân có lòng lầm lạc;
   Chúng nó không biết đường lối Ta.
  11Vì thế, trong cơn giận Ta thề rằng:
   Chúng nó sẽ chẳng bao giờ vào nơi an lạc của Ta.