97

CHÚA, Đấng Cai Trị Tối Cao

  1CHÚA cai trị. Hỡi trái đất, hãy hân hoan;
   Hỡi các hải đảo, hãy vui mừng.
  2Mây và bóng tối dày đặc bao quanh Ngài;
   Công chính và công bình là nền móng của ngôi Ngài.
  3Lửa đi trước mặt Ngài
   Và thiêu đốt những kẻ thù chung quanh.
  4Những tia chớp của Ngài thắp sáng thế giới;
   Trái đất thấy và run rẩy.
  5Núi non tan chảy như sáp trước mặt CHÚA,
   Trước mặt Chúa của cả trái đất.
  6Các tầng trời công bố sự công chính của Ngài;
   Tất cả các dân thấy sự vinh quang Ngài.
  7Tất cả những kẻ thờ lạy các tượng,
   Là kẻ huênh hoang về hình tượng mình thờ, sẽ bị hổ thẹn;
   Tất cả các thần hãy quỳ lạy Ngài.
  8Lạy CHÚA, thành Si-ôn nghe và vui mừng;
   Các thành ở Giu-đa hoan hỉ
   Vì các phán xét của Ngài.
  9Lạy CHÚA, vì chính Ngài là Đấng Chí Cao trên cả trái đất,
   Ngài được tôn cao hơn tất cả mọi thần.
  10Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác.
   CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài,
   Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.
  11Ánh sáng chiếu ra trên người công chính,
   Và niềm vui tỏa ra trên kẻ có lòng ngay thẳng.
  12Hỡi những người công chính, hãy vui mừng trong CHÚA;
   Và cảm tạ Danh Thánh Ngài.