Giới Thiệu

 Sách Giáo Huấn ghi lại những tư tưởng của một triết gia, người suy tư sâu xa về đời sống ngắn ngủi và đầy mâu thuẫn; một đời sống bí hiểm đầy những bất công, bực bội và ông kết luận rằng: “thật khó hiểu”. Người cũng không thể hiểu nổi các đường lối của Đức Chúa Trời, Đấng kiểm soát số phận loài người. Dù vậy, tác giả khuyên loài người nên cố gắng làm việc, tận hưởng những ân huệ Đức Chúa Trời ban cho bao lâu họ còn sống.
 Một số các tư tưởng trong sách có vẻ tiêu cực và đôi khi buồn thảm. Nhưng sự kiện sách này là một phần của Kinh Thánh cho thấy niềm tin theo Kinh Thánh là một quan niệm rộng lớn đủ để chứa cả những tư tưởng bi quan và nghi ngờ. Nhiều người đã được an ủi nhiều khi thấy hình ảnh chính mình trong sách Giáo Huấn và họ cũng khám phá ra rằng chính Kinh Thánh ghi chép những điều bi quan này cũng là Kinh Thánh mô tả niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời và đem lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống.

Bố Cục

1. Đời sống có mục đích không? 1:1–2:26
2. Những lời phản ánh cuộc sống 3:1–11:8
3. Lời khuyên kết thúc 11:9–12:8
4. Kết luận 12:9-14