8

Người Khôn Ngoan Thật

  1Ai là người khôn ngoan thật?
   Ai giải được lý lẽ sự việc?
  Sự khôn ngoan làm cho sắc diện tươi sáng,
   Và thay đổi được nét mặt cứng cỏi khó khăn.
  2Phải tuân lệnh vua
   Vì Đức Chúa Trời có thề hứa sẽ bảo vệ vua.
  3Chớ vội vã lui ra khỏi mặt vua,
   Cũng đừng chần chờ trong lúc tai biến,
   Vì vua có quyền làm mọi việc theo điều mình muốn.
  4Lời phán quyết của vua là tối hậu.
   Ai dám chất vấn vua về điều gì vua làm?
  5Người nào tuân lệnh sẽ không gặp phải nguy khốn,
   Người khôn ngoan hiểu biết thời thế và định được tình hình.
  6Thật vậy, mọi biến cố đều có thời kỳ và duyên cớ.
   Tuy nhiên, loài người gặp phải nhiều bối rối ưu phiền.
  7Vì không ai biết được điều gì sẽ xảy ra,
   Nên không ai nói trước được ngày mai.
  8Không ai có quyền trên hơi thở để cầm giữ hơi thở lại,
   Cũng không ai có quyền trên sự chết.
  Trong chiến trận, sự chết không miễn trừ ai.
   Ngay cả người mưu ác cũng không nhờ mưu ác mình mà được cứu.
9Khi tôi đem lòng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đời, tôi nhận thấy kẻ cai trị thường hay hãm hại người bị trị. 10Bấy giờ tôi thấy kẻ ác chết, được chôn cất linh đình vì họ thường ra vào đền thánh. Nhưng những người công chính ngay trong thành lại bị lãng quên. Đây cũng là một việc khó hiểu. 11Loài người chú tâm làm ác vì kẻ ác không bị trừng phạt ngay. 12Và người phạm tội dù làm ác cả trăm lần, vẫn được sống lâu. Tuy nhiên, tôi biết những người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được phước lành, vì họ kính sợ Ngài, 13còn kẻ ác sẽ không được phước lành, cuộc đời kẻ ác sẽ qua đi như cái bóng, không lâu bền, vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời. 14Có một việc khó hiểu xảy ra trên đời này: có người công chính bị đối xử như thể họ làm ác, lại có kẻ ác được đối xử như thể họ làm điều công chính. Tôi nghĩ đây cũng là một việc khó hiểu. 15Vậy tôi khuyên mọi người hãy vui thỏa, vì không gì tốt hơn cho loài người trên đời là ăn, uống, và vui thỏa. Đó là những thú vui bù đắp cho công lao khó nhọc suốt những ngày sống trên đời mà Đức Chúa Trời ban cho người. 16Khi tôi quyết tâm tìm hiểu sự khôn ngoan, ngày đêm không cho mắt ngơi nghỉ, suy nghiệm về công lao khó nhọc trên đời. 17Tôi xem xét mọi công việc của Đức Chúa Trời, và nhận thấy rằng loài người không thể nào hiểu được những việc xảy ra trên đời. Dù loài người cố tâm tìm kiếm vẫn chẳng hiểu thấu được gì. Ngay cả người khôn ngoan tưởng mình hiểu biết, cũng không hiểu nổi.